Obaveštenje o privatnosti korisnika

1. UVOD

Dragi korisniče,

Kompanija Candy Hoover Group S.r.l., kao deo grupe Haier (u daljem tekstu, radi sažetosti, „Haier Europe“) veruje da je zaštita ličnih podataka osnovna vrednost u njenim poslovnim aktivnostima, i trudimo se da vam pružimo sve informacije koje vam mogu pomoći da zaštitite vašu privatnost i kontrolišete upotrebu vaših podataka u odnosu na razne usluge koje vam nudimo i interakcije koje možete imati s nama. Na ovoj stranici ćete pronaći informacije o tome kako se rukuje vašim ličnim podacima.

Objasnićemo koje lične podatke prikupljamo i zašto, kako ih koristimo, ako ih delimo s drugim kompanijama kako možete imati kontrolu nad vašim podacima i mere koje preduzimamo da bismo zaštitili vašu privatnost.

Ova izjava se odnosi na lične podatke koje prikupljamo kada koristite naše usluge, na primer kada pregledate naše veb-sajtove, kada kupujete naše proizvode od kompanije Haier Europe, kada koristite naše aplikacije, (kao što su Candy simply fi, hOn, Hoover wizard ili Rosières E-Picurien), kada tražite pomoć od našeg tehničara ili sarađujete s nama (putem veb-sajta ili telefona), kada odgovarate na neku anketu ili dobijate promotivne poruke i učestvujete u istraživanju tržišta (kao što je ispod navedeno) (na šta se u nastavku zajednički ukazuje kao na „usluge“).

Ova izjava pruža informacije o obradi i rukovanju vašim ličnim podacima.

2. O NAMA

Haier Europe će obrađivati vaše lične podatke u skladu sa odredbom (EU) 2016/679 („GDPR“) i odredbama koje su na snazi u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Ispod su navedeni naši kontakt podaci.

Kontrolor podataka i službenik za zaštitu podataka

Kontrolor podataka, tj. strana koja donosi odluke u vezi sa metodama i svrhama obrade, je kompanija Candy Hoover Group S.r.l., sa sedištem na adresi Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB).

Službenik za zaštitu podataka („DPO“) je odgovoran za praćenje nadzora GDPR-a u vezi sa obradom ličnih podataka koju sprovodi Haier Europe.

Možete kontaktirati sa DPO putem sledeće imejl adrese data.protection@candy-group.com ili poštom na adresu:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

f.a.o. Službenik za zaštitu podataka.

3. KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO

Kada koristite naše usluge, Haier Europe obrađuje neke vaše lične podatke. Dole su navedene informacije o tome.

Vrsta i izvor ličnih podataka

Kada koristite naše usluge, mi možemo obrađivati sledeće lične podatke (tj. podatke u vezi sa identifikovanim osobama ili osobama koje se mogu identifikovati):

 • a) lični i kontakt podaci - kao što su ime, prezime, adresa, broj telefona, preferencije, imejl adresa i informacije o nalogu. Ove podatke pružate kada popunjavate onlajn formulare ili ih dostavljate putem telefona, na primer kada tražite podršku, ili kada se registrujete putem aplikacije (što uključuje fotografiju na profilu ako izaberete da je postavite);
 • b) podaci povezani s kupljenim proizvodom - kao što su datum kupovine, kod i proizvodna linija, cena proizvoda, informacije o garanciji itd. i vrsta podrške koju ste zatražili (uključujući i informacije koje se nalaze u prostoru u kom možete navesti detalje zahteva). Osim toga, kada kupujete neki proizvod na našem veb-sajtu „e-shop“, mogu se prikupljati i podaci o kupovini;
 • c) podaci koje prikupljamo dok pretražujete veb-sajt - („podaci o kretanju“), kao što su vaša IP adresa, adrese URI notacija, vreme vašeg zahteva, metoda korišćena u postavljanju zahteva na server, veličina fajla koji je primljen kao odgovor, numerički kod koji ukazuje na status odgovora sa servera (uspešno, greška itd.) i drugi parametri koji se odnose na operativni sistem i IT okruženje korisnika. Prenos ovih informacija potiče od upotrebe komunikacijskih protokola na internetu putem kojih se obavljaju gore navedene aktivnosti. Ove informacije se ne prikupljaju da bi se povezale s dotičnim identifikovanim stranama, ali se po svojoj prirodi mogu koristiti za identifikovanje korisnika putem povezivanja i obrade informacija koje poseduju treće strane. Ove informacije se prikupljaju putem kolačića koje koristimo na našem veb-sajtu. Zato vas pozivamo da pročitate našu politiku o kolačićima na našem veb-sajtu;
 • d) podaci dobijeni upotrebom aplikacije ili povezivanjem i upotrebom priključenog uređaja - u slučaju uređaja s tehnologijom povezivanja (kao što je WiFi), kada uređaj povežete sa aplikacijom i povezani ste na WiFi mrežu ili na drugu komunikacionu tehnologiju (kao što su NFC i/ili „Bluetooth“), kompanija Haier Europe prima određene podatke u vezi sa radom i statusom priključenog uređaja (kao što su uključivanje/isključivanje, prisustvo greške itd.) ili geolokacijske podatke. Ovi podaci se s vremena na vreme šalju serveru kompanije Haier Europe. Osim toga, Haier Europe bi mogla da prikuplja podatke o vašoj upotrebi povezanih uređaja (na primer, učestalost pranja, upotreba uređaja, korišćeni programi itd.) i usluga aplikacije. Ako koristite određene funkcije uređaja koje Haier Europe nudi na tržištu a koji omogućavaju prikupljanje i prenos glasovnih komandi, ili prepoznavanje vrste veša, hrane ili druge funkcije koje možda koristite, Haier Europe će morati da prikupi neke osnovne informacije kako bi komande bile obrađene (uključujući i pretvaranje audio ili video datoteke u elektronske komande koje se šalju proizvodu). Haier Europe preduzima razumne mere kako bi smanjio obradu informacija koje su povezane s vama direktno ili indirektno. Ako uređaj dopušta prikupljanje i obradu audio-zapisa i slika subjekta podataka, takvim podacima Haier Europe i njegovi partneri nikada neće moći da pristupe u realnom vremenu.

Podatke pružate vi, u zavisnosti od slučaja, direktno kada kupujete proizvod, registrujete vaš proizvod, posećujete naš veb-sajt, aktivirate svoj nalog, tražite uslugu ili aktivirate interaktivne funkcije (audio ili video) na proizvodima, kada učestvujete u našim akcijama, pravite pregled o proizvodu ili preuzimate ili koristite aplikaciju; Haier Europe može koristiti i podatke prikupljene sa društvenih mreža, kao što je Fejsbuk, ako odlučite da koristite društvene mreže kako biste olakšali pristup našim aplikacijama („prijava na društvene mreže“). I na kraju, ako funkcionalnost proizvoda to zahteva, lični podaci (komande ili predlozi konvertovani u instrukcije za mašinu) mogu da se prime i šalju putem digitalnih pomoćnika koji su povezani s mašinom (takozvanih smart assistants, posebno putem hOn Smarthome funkcija). U slučaju da odlučite da koristite društvene mreže ili digitalne pomoćnike u povezanosti sa Haier Europe proizvodima i da koristite njihove usluge, pozivamo vas da detaljno osmotrite politiku privatnosti i uslove usluga svakog takvog proizvoda / usluge, pre nego što ih koristite.

4. ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE

Vaši lični podaci se mogu obrađivati iz sledećih razloga.

 • a) da bi se odgovorilo na vaš zahtev za pomoći što se tiče funkcionisanja, upotrebe i održavanja uređaja ili da bi se odgovorilo na vaša pitanja o našim proizvodima i uslugama. Ako vam zatražimo da ispunite formular kako biste nam poslali zahtev, ne zaboravite da su podaci u poljima označenim zvezdicom obavezni jer bez tih informacija nećemo moći da prihvatimo vaš zahtev niti da vam odgovorimo;
 • b) da bi vam bilo omogućeno korišćenje aplikacije, registrovanje priključenog uređaja i korišćenje usluga i funkcija koje njegova upotreba nudi, u svrhe pomoći i održavanja, upravljanja vašim profajlom i samim tim dobijanja usluga koje ste tražili;
 • c) da bi vam bilo omogućeno da kupite uređaj od nas;
 • d) da bi vam bilo omogućeno da registrujete svoj uređaj, da iskoristite sve dodatne garancije (naše ili garancije trećih strana), da dobijate ažuriranja vašeg uređaja i obaveštenja o uslugama, da biste mogli pristupati informacijama o registrovanim proizvodima i dobiti pomoć na jednostavniji način. Ako vam u tu svrhu zatražimo da ispunite neki formular, ne zaboravite da su lični podaci u poljima označenim zvezdicom obavezni jer bez tih informacija nećemo moći da vam pružimo određenu uslugu;
 • e) da bi se ispoštovale obaveze prema važećim zakonima, propisima ili EU zakon (na primer poreske i knjigovodstvene obaveze);
 • f) da biste mogli dobijati najnovija obaveštenja ako se prijavite za takvu uslugu, bez dovođenja u pitanje onoga što je navedeno u donjim delovima pod j) i pod k) u vezi sa slanjem komercijalnih informacija; (namene u delovima od a) do f) zajednički se nazivaju „ugovorne namene“);
 • g) za sprovođenje i odbranu prava kompanije Haier Europe, takođe kao deo postupka naplate duga i ustupanja potraživanja ovlašćenim kompanijama, što uključuje i posredstvo trećih lica, kao i za sprečavanje prevare i borbu protiv nje;
 • h) za aktivnosti istraživanja i razvoja čiji je cilj analiziranje i unapređenje usluga i/ili ponuđenih proizvoda, pri čemu se takođe pazi da sve ostane anonimno i/ili da se izbegne sakupljanje vaših ličnih podataka;
 • i) u slučaju bilo kojih korporativnih transakcija, da bi se preduzeli postupci u funkciji takvih transakcija (što uključuje otuđenje, zakup, prenos, spajanje ili udruživanje preduzeća); (namene u delovima od g) do i) zajednički se nazivaju „namene legitimnih poslovnih interesa“)
 • j) da bi vam, u skladu sa članom 130, stavom 4 italijanske zakonodavne uredbe br. 196/2003 sa izmenama i dopunama („zakon o privatnosti“), bile obezbeđene marketinške informacije putem imejla o uslugama i/ili proizvodima analogno onome što koristite, ne dovodeći u pitanje činjenicu da ćete imati mogućnost da odbijete slanje takvih informacija u bilo kom trenutku;
 • k) da biste, uz vaš pristanak, mogli primati komercijalne i promotivne informacije, automatskim sredstvima kao što su SMS, kao i putem telefonskih poziva od strane operatera u vezi s proizvodima kompanije Haier Europe i možda drugih kompanija iz grupe Candy/Haier, kako biste mogli učestvovati u istraživanju tržišta i anketama radi većeg zadovoljstva korisnika kupljenim proizvodima i pruženom pomoći, kao i da biste mogli biti pozvani na inicijative i događaje koje organizuje Haier Europe;
 • l) da biste, uz vaš pristanak, mogli primati komercijalne i promotivne informacije od naših partnera koji rade u sektoru pružanja pomoći, kao i ponude proizvoda osiguranja (na primer, produženje garancije koje se može platiti na rate, polise osiguranja) za njihove marketinške aktivnosti. Spisak takvih trećih strana dostupan je kontaktiranjem sa kompanijom Haier Europe metodama navedenim u ovoj izjavi;
 • m) da bi se, uz vaš prethodni pristanak, analizirale, u skladu sa metodama koje odgovaraju politici kolačića, vaše onlajn aktivnosti na veb-sajtu, takođe koristeći podatke prikupljene s drugih veb-sajtova kompanije Haier Europe ili trećih strana, pomoću alatki za praćenje korisnika kako je opisano u našoj politici kolačića, sve u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pretraživanja; (namene u delovima od j) do m) zajednički se nazivaju „marketinške namene“);
 • n) da bismo vam, ako je moguće, slali informacije u marketinške svrhe u skladu sa ovom izjavom i, s obzirom da želimo da budemo sigurni da ćemo vam slati samo one informacije koje vas interesuju, da sprovodimo neinvazivno razdvajanje korisnika koje se, između ostalog, zasniva na proizvodima za koje ste se kod nas registrovali i na vašoj upotrebi naših usluga.

(namena u delu n) naziva se „namena legitimnih marketinških interesa“)

5. PO KOM OSNOVU OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE

Obrada vaših ličnih podataka neophodna je zbog ugovorne namene s obzirom na njegovu suštinsku prirodu kako bi se:

 • sproveo ugovor u vezi s obezbeđivanjem traženih proizvoda i usluga u vezi sa slučajevima navedenim u odeljku 4, delovima od a) do d);
 • usaglasio sa odredbama važećih zakona, kao što je navedeno u odeljku 4, delu e).

Ako ne obezbedite lične podatke koji se traže za ugovorne namene, neće biti moguće koristiti usluge (što uključuje i pomoć i druge gore opisane funkcije).

Obrada vaših ličnih podataka za namene legitimnih poslovnih interesa i legitimnih marketinških interesa sprovodi se u skladu sa članom 6, delom f) Evropske opšte odredbe o zaštiti podataka 2016/679 („Odredba o privatnosti“) kako bi se unapređivao interes kompanije Haier Europe, koji je podjednako uravnotežen s vašim interesima, jer je postupak obrade ličnih podataka ograničen samo na ono što je neophodno kako bi se izvršile opisane ekonomske transakcije.

Obrada podataka za namene legitimnih poslovnih interesa i legitimnih marketinških interesa nije obavezna i možete odbiti takvu obradu metodama koje su navedene u ovoj izjavi. Međutim, ako odbijete takvu obradu, vaši podaci se možda neće koristiti za namene legitimnih poslovnih interesa i legitimnih marketinških interesa, osim ako Haier Europe ne dokaže prisustvo opravdanih osnova za ostvarivanje pravnih zahteva ili za odbranu pred zakonom.

I na kraju, obrada u marketinške svrhe zasniva se na sledećem:

 • u skladu sa odeljkom 4, delom j), člana 130 zakona o privatnosti, koji omogućava kompaniji Haier Europe da šalje marketinške informacije u vezi sa uslugama i/ili proizvodima analognim onima koje ste dobili putem imejla, pod uslovom da ne odbijete takve vrste informacija;
 • u vezi sa odeljkom 4, delom k) i l), ako ste saglasni;
 • u vezi sa odeljkom 4, delom m), ako ste saglasni, informacije se pribavljaju metodama iznetim u politici o kolačićima.

Obrada podataka u marketinške svrhe nije obavezna. Međutim, ako odbijete da date saglasnost ili je povučete, možda nećete dobijati komercijalne informacije u vezi sa odeljkom 4, delovima od j) do m). U bilo koje vreme možete povući saglasnost datu u skladu sa metodama navedenim u ovoj izjavi.

6. KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke ćemo obrađivati prvenstveno putem alata za registraciju, izdvajanje, analize i arhiviranje sistemima koji nude garancije bezbednosti u skladu sa standardima sektora.

Konkretno, obrađivaćemo vaše podatke uglavnom koristeći IT sisteme i alate za analizu od strane ovlašćenog i odgovarajuće obučenog osoblja kompanije Haier Europe. Usvajamo mere garantovanja primene principa tačnosti, zakonitosti i transparentnosti utvrđene važećim zakonima o zaštiti ličnih podataka (što obuhvata i uredbu o privatnosti), zaštite vaše privatnosti putem tehničkih i organizacionih bezbednosnih mera koje garantuju odgovarajući nivo bezbednosti za sprečavanje gubitka ili nezakonite ili neprikladne upotrebe kao i neovlašćenog pristupa vašim podacima.

7. KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE PODATKE

Vaši podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je striktno neophodno da bi se ostvarile namene u koje se oni prikupljaju. U svakom slučaju, primenjuju se sledeći uslovi zadržavanja:

i. za namene ugovornih i legitimnih poslovnih interesa, podaci će se čuvati tokom perioda koji je jednak trajanju pružanja usluga koje ste tražili i 10 godina nakon toga, pri čemu se ne dovode u pitanje slučajevi u kojima je potrebno čuvanje dodatni period zbog bilo kakvih zakonskih postupaka i, u slučaju sporova, zbog zahteva nadležnih organa ili u skladu sa važećim propisima;

ii. za marketinške namene u skladu s delovima j) i k) i za namene legitimnih marketinških interesa, podaci se čuvaju tokom perioda koji je jednak trajanju pružanja usluge koju ste tražili i dodatnom periodu od 24 meseca nakon poslednjeg kontakta s vama, što treba razumeti, između ostalog, kao upotrebu proizvoda ili usluge koju pruža Haier Europe ili otvaranje obaveštenja (zajednički naziv „poslednji kontakt“);

za marketinške namene u skladu s delom l), podaci se čuvaju tokom perioda od 24 meseca od otvaranja vašeg naloga ili početka korišćenja usluge.

Ako uređaj dopušta prikupljanje i obradu audio-zapisa koji se pretvara u instrukcije za mašinu, to se, nakon konvertovanja u komande, odmah briše. Ukoliko uređaj kompanije Haier Europe otkrije greške prilikom prepoznavanja datih instrukcija, isti podaci se mogu, u svrhe održavanja i otklanjanja problema, čuvati tokom maksimalnog perioda od 3 meseca a odmah zatim se brišu.

Slike prikupljene upotrebom aplikacije ili povezivanjem i upotrebom povezanog uređaja, obrađuju se u anonimnom obliku. Moguće je da, u određenim slučajevima, aplikacija obezbedi čuvanje fajlova sa slikama u memoriji mobilnog uređaja koji se koristi za njihovo prikupljanje. U takvim slučajevima, kompanija Haier Europe ne obrađuje te lične podatke: slike su u isključivom vlasništvu korisnika koji može odlučiti da li će ih i kada izbrisati.

8. SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE

Komunikacija i širenje podataka

U ugovorne svrhe, vaši podaci mogu biti prosleđeni ovlašćenom osoblju kompanije Haier Europe koje je odgovarajuće obavešteno i obučeno, ili osoblju trećih strana koje obrađuju podatke u korist kompanije Haier Europe i na osnovu njenih uputstava, što uključuje i kompanije koje obezbeđuju pomoć pre/posle prodaje uređaja ili samostalne kontrolore podataka. Treće strane koje pružaju usluge uključene su u sledeće kategorije: (i) pružaoci usluga podrške i konsultantskih usluga za Kompaniju, takođe pruženi putem kol-centara, s osvrtom na aktivnosti u (uključujući, ali ne ograničavajući se na) tehnološkom, računovodstvenom, administrativnom, pravnom i sektoru osiguranja, (ii) pružaoci IT i usluga održavanja ili pružaoci koji nude usluge povezane sa CRM sistemom; (iii) pružaoci koji nam pomažu u podršci i popravci uređaja; (iv) pružaoci usluga hostinga za našu e-prodavnicu; (v) kompanije koje su u istoj grupi kao i Haier Europe, (vi) strane i organi čija su prava na pristup podacima izričito priznata zakonom, propisima ili odredbama koje su izdali nadležni organi.

Za namene legitimnih poslovnih interesa, podaci se mogu prosleđivati sledećim kategorijama primalaca: (i) pružaoci usluga i konsultantskih usluga trećih strana za Haier Europe, sa osvrtom na aktivnosti u (na primer, ali ne ograničavajući se samo na to) tehnološkom, računovodstvenom, administrativnom, pravnom i sektoru osiguranja; (ii) kompanije koje su u istoj grupi kao i Haier Europe; (iii) potencijalni kupci kompanije Haier Europe i entiteta nastalih spajanjem ili bilo kojim drugim oblikom transformacije koja ima veze s kompanijom Haier Europe; (iv) nadležni organi.

Osim toga, za marketinške namene i za namene legitimnih marketinških interesa, vaši podaci se mogu proslediti sledećim kategorijama primalaca: (i) treće strane koje su odgovorne za obradu ličnih podataka koje pružaju pomoć i konsultantske usluge za Haier Europe, koje se pružaju i preko medija i marketinških agencija, kol-centara ili drugih obrađivača podataka; (ii) kompanije koje su u istoj grupi kao i Haier Europe.

Da biste dobili više informacija o obrađivačima podataka koji posluju u korist kompanije Haier Europe, možete poslati pismo kancelariji kompanije Haier Europe naslovnjeno na DPO ili na imejl adresu data.protection@candy-group.com.

Ukoliko za Haier Europe proizvode koristite vašu prijavu za društvene mreže ili digitalne pomoćnike, pružaoci takvih usluga mogu dobiti vaše lične podatke. U takvim slučajevima, ti pružaoci usluga će biti samostalni kontrolori podataka i postupaće u skladu sa onim što stoji u njihovim politikama o privatnosti i uslovima za pružanje usluga, a mi vas podstičemo da ih pročitate.

Konačno, kompanija Haier Europe može prenositi vaše podatke u okviru svoje poslovne grupe za administrativne i računovodstvene svrhe. Zakonski osnov koji opravdava obradu podataka za ovu svrhu opisana je u članu. 6, stavu 1, delu f) regulative (EU) br. 679/2016, ili je obrada neophodna za ostvarivanje legitimnog interesa kontrolora podataka prilikom kruženja podataka u administrativne svrhe u okviru njegove poslovne grupe.

Međunarodni prenosi

Kada je reč o posebnim zahtevima povezanim s lokacijom servera kompanije Haier Europe i/ili njenih provajdera, za pružanje usluga kompanija Haier Europe se takođe oslanja na provajdere - u svojstvu obrađivača podataka - koji se nalaze u trećim zemljama izvan Evropske unije. Vaši podaci se mogu prenositi i među kompanijama iz grupe Candy/Haier sa sedištem u trećim zemljama izvan Evropske unije ili preneti našim pružaocima usluga i provajderima trećih strana koji deluju u naše ime, kao što je navedeno u ovoj izjavi. U tom slučaju, Haier Europe garantuje adekvatne nivoe zaštite i bezbednosti takođe putem ugovornih sporazuma, što podrazumeva i sklapanje standardnih ugovornih klauzula.

PRAVA KOJA IMATE PO ZAKONU I KAKO IH MOŽETE KORISTITI

Zakon vam omogućava pravo da proverite kako se vaši podaci obrađuju i, ako je primenljivo, kako možete ograničiti njihovu upotrebu. Ova prava možete da ostvarite u bilo kom trenutku i besplatno tako što ćete kontaktirati našu kompaniju i pisati na gore navedenu adresu. Kompanija Haier Europe će učiniti sve što je potrebno da olakša ostvarivanje vaših prava.

Dole su navedene informacije o tome.

Prava subjekata podataka

Na osnovu člana 15 i dalje Odredbe, vi imate pravo na:

 • dobijanje potvrde o postojanju vaših ličnih podataka, pristup njihovom sadržaju i dobijanje kopije istih (pravo pristupa);
 • ažuriranje, izmenu i/ili ispravku vaših ličnih podataka (pravo na ispravku);
 • zahtev za brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka u slučajevima predviđenim Odredbom, uključujući i kada su podaci obrađeni nezakonito ili kada njihovo čuvanje nije neophodno u svrhe u koje su podaci prikupljeni ili obrađeni na drugi način (pravo na brisanje i pravo na ograničenje);
 • povlačenje saglasnosti, ako je data, u bilo kom trenutku i ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade zasnovane na pristanku datom pre povlačenja (pravo na povlačenje saglasnosti);
 • u granicama onoga što stoji u Odredbi, na prijem kopije podataka koje ste pružili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da zatražite da se takvi podaci prenesu drugom kontroloru podataka ako je to tehnički izvodljivo (pravo na prenosivost podataka);

prigovor na obradu podataka u slučajevima navedenim u Odredbi (pravo na prigovor). U skladu sa članom 2-13 zakona o privatnosti, u slučaju smrti, gore navedena prava koja se odnose na vaše lične podatke mogu da ostvaruju oni koji imaju vlastiti interes ili deluju kao vaš predstavnik koji vas štiti ili iz porodičnih razloga vrednih zaštite. Možete izričito zabraniti neka od gore navedenih prava vaših zastupnika tako što ćete poslati pisanu izjavu Kompaniji na dole navedenu imejl adresu. Izjava se može kasnije povući ili izmeniti istom procedurom.

Imajte u vidu da su zahtevi za brisanje podataka podložni važećem zakonu i obavezujućim propisima o čuvanju dokumenata.

Da biste ostvarili svoja prava, u bilo kom trenutku možete da pošaljete imejl na data.protection@candy-group.com ili da pišete na:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

f.a.o. Službenik za zaštitu podataka (DPO).

Kada nas kontaktirate, obavezno navedite svoje ime i prezime, imejl adresu, poštansku adresu i/ili brojeve telefona kako biste bili sigurni da možemo pravilno da upravljamo vašim zahtevom.

Ako verujete da vaši podaci nisu obrađivani u skladu sa propisima ili imate prigovore u vezi sa njihovom upotrebom, možete uložiti žalbu nadležnom organu države članice u kojoj živite ili radite ili na mestu u kom se dogodio navodni prekršaj.

Dodatne informacije - linkovi - maloletnici

Na veb-sajtu možete pronaći i linkove veb-sajtova trećih strana; zato vas podstičemo da pogledate njihovu izjavu kako biste saznali koje metode obrade podataka koriste i za koje namene oni obrađuju podatke putem tih veb-sajtova.

Za individualne usluge koje nudi Haier Europe, podstičemo vas da osmotrite zasebne izjave radi svih detalja o obradi vaših podataka.

Kada pristupate delu veb-sajta namenjenom registraciji proizvoda ili pribavljanju produžetka garancije za vaš uređaj i popunjavate formular, vaše lične podatke će obrađivati partnerska organizacija koja se bavi produžavanjem garancije ili održavanjem i korisničkim servisom. U tom slučaju partnerske organizacije deluju kao samostalni kontrolor podataka. Za više informacija o postupku obrade podataka od strane naših partnerskih organizacija, podstičemo vas da pročitate njihovu izjavu.

Veb-sajtovi, aplikacije i proizvodi kompanije Haier Europe nisu namenjeni maloletnicima. Ako ste maloletni, ne možete se registrovati kao korisnik na veb-sajtu ili u aplikaciji niti nam na drugi način dostaviti svoje lične podatke. Ako ustanovimo da smo nehotice pribavili lične podatke od maloletnika, odmah ćemo ih izbrisati.