Informacije

Politika obrade ličnih podataka

Candy Hoover Group vas obaveštava da ova lokacija koristi kolačiće da bi olakšala pregledanje i da će lični podaci stečeni putem ovih alatki biti obrađeni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Sa referencom na ovu vrstu obrade podataka o ličnosti, u skladu sa članom 13 Uredbe EU br. 679/2016, kontrolor pružasledeće informacije:

1. Vrste prikupljenih podataka, svrhe, pravni osnov perioda obrade i skladištenja podataka


Šta su kolačići?

Kolačići su kratke niske tekstualnih lokacija koje korisnik posećuje šalje na svoj terminal (obično u pregledač), gde se čuvaju da bi bili vraćeni na iste lokacije kada ih korisnik sledeći put poseti.

Strogo neophodni, funkcionalni, kolačići performansi i analitički kolačići sa ograničenim potencijalom identifikacije.

Strogo neophodni kolačići se koriste isključivo u svrhu prenosa komunikacija putem elektronske komunikacione mreže ili strogo neophodni pružaocu usluga preduzeća informacija koje je pretplatnik ili korisnik izričito tražio da bi pružio uslugu. Sa druge strane, analitički kolačići se koriste za analizu i merenje korišćenja veb sajta od strane korisnika. Analitički kolačići su slični strogo neophodnim kolačićima kada ih direktno koristi menadžer veb sajta za prikupljanje zbirnih informacija o broju korisnika i načinu na koji posećuju sajt. Pravni osnov koji legitimiše obradu ličnih podataka u gore pomenutu svrhu nalazi se u slučajevima predviđenim čl. 6, stav 1, tačka b) Odredbe EU br. 679/2016, ili da se korisniku dozvoli da koristi traženu uslugu.

Kolačići profilisanja prvog i nezavisnog proizvođača (za ciljano oglašavanje, društvene medije itd.).

Profilisanje kolačića je dizajnirano za kreiranje korisničkih profila i koriste se za slanje reklamnih poruka koje se podudaraju sa željenim opcijama koje korisnik prikazuje prilikom pregledanja Interneta. Ova vrsta obrade ni u jednom slučaju neće rezultirati diskriminacijom ili negativnim efektima na temu podataka. Ovaj proces takođe omogućava kontroloru da procenjuje njegove usluge i omogućava mu da ih poboljša tako što će ih učiniti efikasnijim i upotrebljivijim od strane trećih lica. Pravni osnov koji legitimiše obradu ličnih podataka u gore pomenutu svrhu nalazi se u slučajevima predviđenim čl. 6, stav 1, tačka a) Odredbe EU br. 679/2016, ili zato što je korisnik dao saglasnost za instalaciju kolačića profilisanja.


Kolačići koje koristi ovaj sajt su:


Lista kolačića

Kolačić predstavlja malu količinu podataka (tekstualnu datoteku) koje veb-lokacija, kad je korisnik poseti, šalje pregledaču zahtev za čuvanje na uređaju kako bi zapamtio podatke o vama, kao što su željeni jezik ili informacije o prijavi. Te kolačiće postavljamo mi i oni se nazivaju „kolačići prve strane“. Koristimo i kolačiće trećeg lica – što su kolačići koji ne dolaze iz istog domena na kom se nalazi veb-lokacija koju posećujete – a služe za oglašavanje i marketing. Tačnije, kolačiće i ostale tehnologije za praćenje koristimo u sledeće svrhe:

Striktno neophodni kolačići

Ovi kolačići su neophodni da bi veb lokacija funkcionisala i ne mogu se isključiti u našim sistemima. Obično se postavljaju samo kao odgovor na vaše radnje koje predstavljaju zahtev za usluge, kao što je podešavanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca. Možete da podesite pretraživač da blokira ili vas upozorava na ove kolačiće, ali neki delovi sajta tada neće raditi. Ovi kolačići ne čuvaju nikakve lične informacije.

Podgrupa kolačića

Kolačići

Kolačići koji se koriste

Vek trajanja

www.candy-home.com

OptanonAlertBoxClosed , OptanonConsent , GCLB , JSESSIONID

Prva strana

364 Days, 364 Days, Sesija, Sesija

d10o5wjp7xd2qd.cloudfront.net

GCLB, JSESSIONID

Treća strana

Sesija, Sesija

cms.candy-home.com

GCLB, JSESSIONID

Treća strana

Sesija, Sesija


Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići omogućavaju pružanje dodatnih funkcija i prilagođavanja, na primer video zapisa i ćaskanja uživo. Možemo ih postaviti mi ili pružaoci usluga treće strane čije smo usluge dodali na stranicu. Ako ne želite da dozvolite te kolačiće, neke od srodnih funkcija možda neće ispravno raditi.

Podgrupa kolačića

Kolačići

Kolačići koji se koriste

Vek trajanja

www.candy-home.com

_ga , _gid

Prva strana

730 Days, 1 Day

www.candy-home.com

SNS , _sn_a

Prva strana

Sesija, 365 Days

sleeknotestaticcontent.sleeknote.com

_sn_a

Treća strana

365 Days


Kolačići za rad veb lokacije

Ovi kolačići nam omogućavaju da brojimo posete i izvore saobraćaja, pa nam oni omogućavaju da merimo i poboljšamo rad veb lokacije. Ti kolačići nam govore koje su stranice najviše, a koje najmanje popularne i kako se posetioci kreću po veb lokaciji. Svi podaci koje ti kolačići prikupe akumuliraju se, pa su stoga anonimni. Ako ne želite da dozvolite te kolačiće, nećemo znati kad ste posetili našu veb lokaciju.

Podgrupa kolačića

Kolačići

Kolačići koji se koriste

Vek trajanja

www.candy-home.com

_sn_n

Prva strana

365 Days

sleeknotestaticcontent.sleeknote.com

_sn_n, SNS

Treća strana

365 Days, Sesija

 

Onemogućavanje kolačića.

Svi savremeni pregledači omogućavaju korisnicima da odluče da li će blokirati instalaciju kolačića na svom terminalu i izbrisati sve već instalirane. Ovo se odnosi i na kolačiće instalirane kao rezultat pregledanja ove lokacije. Blokiranje instalacije kolačića ili njihovo brisanje može otežati ili onemogućiti pregledanje našeg sajta.

U nastavku se nalaze linkovi ka uputstvima za onemogućavanje instalacije kolačića u najmodernije pregledače:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

Pored navedenog, kontroler obaveštava korisnika da može da koristi Vaše izbore na mreži. Putem ove usluge moguće je upravljati željenim opcijama praćenja većine alata za oglašavanje. Kontrolor, stoga, preporučuje korišćenje ovog resursa pored informacija navedenih u ovom dokumentu.

2. Period skladištenja podataka

Kolačići instalirani preko našeg sajta su privremeni i automatski se brišu na datum isteka naznačen u ovoj smernici za obradu podataka o ličnosti. Prikupljeni podaci će biti uskladišteni u skladu sa odredbama ove smernice ili, za kolačiće nezavisnih proizvođača, odgovarajućim smernicama privatnosti.

3. Metodi obrade

Prikupljeni lični podaci biće obrađeni i uskladišteni elektronskim alatima kako na računaru tako i na hard kopiji, organizovani u bazi podataka i na bilo kom drugom tipu odgovarajućih medija.

Određene bezbednosne mere se uzimaju da bi se sprečio gubitak ili nezakonito ili nepravilno korišćenje vaših podataka, kao i neovlašćeni pristup njima.

Obrada ličnih podataka koje sprovodi kontrolor podataka ne podrazumeva automatizovane procese donošenja odluka.

4. Obezbeđivanje ličnih podataka

Obezbeđivanje podataka za pregledanje je neophodno za nabavku tražene usluge (pregledanje lokacije) i stoga je potrebno u tu svrhu: neusaglašavanje ličnih podataka od strane subjekta podataka onemogućiće pregledanje ove lokacije. Obezbeđivanje podataka u dalje svrhe je opcionalno: u takvim slučajevima, neuspeh u obezbeđivanju vaših podataka neće imati nikakve posledice po subjekat podataka. Instalacija strogo neophodnih i analitičkih kolačića je opcionalna (može se sprečiti putem podešavanja pretraživača), ali bi mogla da učini sajt ili neke od njegovih usluga neupotrebenim.

5. Entiteti kojima se mogu otkriti lični podaci

Prikupljeni lični podaci neće se širiti i mogu biti obelodanjeni, ne samo subjektima koji imaju pravo i interes da pristupe vašim ličnim podacima po zakonu ili po sekundarnim i /ili društvenim propisima, internom osoblju kontrolora podataka, već i kompanijama, udruženjima ili stručnim firmama koje pružaju usluge ili obavljaju zadatke u ime kontrolora podataka kao procesora podataka za ispunjenje zakonskih obaveza, kao i u bilo koje organizacione i administrativne svrhe potrebne za pružanje traženih usluga.

Imena ostalih entiteta koji mogu postati svesni vaših ličnih podataka dok se procesori na ažuriranoj listi mogu dobiti od kontrolera podataka (da bi bili zahtevani na adresama navedenim u tački 9).

6. Prenos podataka u inostranstvo ili u međunarodne organizacije

Lični podaci subjekata podataka prikupljenih putem pregledanja ili korišćenja usluga na ovoj lokaciji neće biti preneti u inostranstvo ili u međunarodne organizacije od strane kontrolora.

7. Povezivanje sa lokacijama ili uslugama nezavisnih proizvođača

Ovo obaveštenje je obezbeđeno samo za obradu podataka o ličnosti koja se sprovodi preko ove lokacije ili alatki koje ona obezbeđuje, a ne i za druge veb lokacije koje korisnik može posetiti putem linka, čiji menadžeri funkcionišu kao nezavisni kontrolori podataka. Pre pristupa uslugama nezavisnih proizvođača, korisnici se zato pozivaju da pažljivo pročitaju svoje smernice privatnosti.

8. Prava subjekata podataka

U vezi sa pomenutom obradom podataka o ličnosti, subjekat podataka u svakom trenutku ima pravo da ostvari prava obezbeđena Uredbom EU br. 679/2016, uključujući, na primer, da zna:

 • izvor ličnih podataka;
 • svrhe i metode obrade;
 • logika primenjena u slučaju da se elektronski instrumenti koriste za obradu;
 • identifikovanje detalja o kontroloru, procesorima i imenovanom predstavniku.

Subjekat podataka ima pravo na:

 • pristup, ažuriranje, ispravku ili, ako je zainteresovan, dovršavanje nepotpunih podataka;
 • brisanje, pretvaranje u anonimnu formu ili blokiranje podataka obrađenih protivzakonito;
 • ograničavanje obrade njegovih ili njenih ličnih podataka, odnosno da zatraži od kontrolora ili procesora da ograniče svrhe ili načine na koje se obrađuju njegovi ili njeni podaci.

Subjekat podataka takođe može da zatraži kopiju svojih podataka u standardnom formatu (takozvano pravo na prenosivost podataka).

Na kraju, subjekat podataka ima pravo da se usprotivi u bilo kom trenutku i ni po koju cenu, u celini ili delimično:

 • iz legitimnih razloga, do obrade njegovih ili njenih ličnih podataka, čak i ako su bitni u svrhu prikupljanja;
 • na obradu njegovih ili njenih ličnih podataka izvršenih u skladu sa članom 6, stav 1 GDPR- a, tačka e. („obrada je neophodna za obavljanje zadatka izvršenog u javnom interesu ili povezanog sa vršenjem javnih ovlašćenja poverena kontroloru podataka”) ili f. („obrada je neophodna za ostvarivanje legitimnog interesa kontrolora podataka ili trećih lica”) uključujući profilisanje na osnovu takvih odredbi;
 • na obradu njegovih ili njenih ličnih podataka gde se oni vrše u svrhu slanja reklamnih ili direktnih prodajnih materijala ili za sprovođenje istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije (direktan marketing), uključujući profilisanje u meri u kojoj je povezan.

Subjekat podataka ima pravo da povuče svoj pristanak na obradu, kada se to zasniva na predmetu koji je obezbedio čl. 6, stav 1, tačka a. (kada je„subjekat podataka dao saglasnost na obradu svojih ličnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha”), ili član 9. stav 2. tačka a. (kada je „subjekat podataka dao svoju izričitu saglasnost za obradu takvih ličnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha”) Uredbe EU 679/2016, u bilo kom trenutku bez prejudiciranja zakonitosti obrade zasnovane na pristanku datom pre povlačenja.

Ako subjekat podataka smatra da se obradom njegovih ili njenih ličnih podataka krši zakon koji je na snazi, on/ona ima pravo da uloži žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici u kojoj on/ona uobičajeno boravi, radi ili na mestu gde se navodni prekršaj dogodio. Italijanski nadzorni organ se može dobiti na adresama prikazanim na njegovom sajtu.

9. Kontrolor podataka i službenik za zaštitu podataka - Kontakt informacije

Kontrolor podataka je Candy Hoover Group S.r.l., sa registrovanom kancelarijom u Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), PIB 04666310158, koga zastupa pravni zastupnik na funkciji. Preduzeće se takođe može kontaktirati na e-adresu data.protection@candy-group.com i na sertifikovanu e-adresu candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Da bi ostvario gore navedena prava, subjekat podataka može da pošalje zahtev koristeći e-adresu data.protection@candy-group.com ili tako što će se obratiti službeniku za zaštitu podataka dpo@candy-group.com.

10. Službenik za zaštitu podataka

Kontrolor podataka je odredio službenika za zaštitu podataka koji se može kontaktirati na bezbedan i poverljiv način, u bilo kom trenutku, ukoliko imate opšta pitanja o obradi vaših ličnih podataka ili za bilo koju stvar u vezi sa zaštitom podataka. E-adresa službenika za zaštitu podataka je: dpo@candy-group.com.