Information page

Nove eu energetske nalepnice

Od 1. marta 2021. godine, nova EU energetska oznaka će biti predstavljena za mašine za pranje veša, mašine za pranje sudova i rashladne uređaje.

Nastavi sa čitanjem kako bi saznao šta će se promeniti.

Zašto nova energetska oznaka?

Kao rezultat napretka u razvoju energetski efikasnih proizvoda i zbog nejasne razlike između A++ and A+++ za potrošače, Evropska komisija je odlučila da postepeno promeni kategorije energetskih oznaka predstavljajući novu A - G skalu.

Zašto nova energetska oznaka?
Šta je novo?
Obnovljena energetska efikasnost

Uobičajene “Plus” klase, kao što su A+++, A++ i A+, zamenjene su novom skalom energetske potrošnje od A do G.

QR kod

QR kod će vas preusmeriti na European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), gde ćete pronaći informacije o energetskim oznakama za vaš uređaj. Tamo ćete, takođe, moći da preuzmete obrazac sa informacijama o proizvodu i ostalim uređajima sa novom energetskom oznakom.

Ocena bučnosti

Takođe, pronaći ćete i ocenu bučnosti. Na primer, u slučaju mašina za pranje, biće prikazana emisija buke tokom ciklusa obrtaja izražena u dB(A).

Prostor za skladištenje

Nove oznake zamrzivača i frižidera će pokazati ukupnu vrednost njihovih delova.

Mašina za pranje veša
Mašina za pranje veša
 1. QR kod
 2. Klasa energetske efikasnosti
 3. Procenjena potrošnja energije* izražena u kWh/100 ciklusa (u Eco 40-60 programu)
 4. Maksimalni kapacitet pranja
 5. Trajanje “Eco 40-60” programa
 6. Procenjena potrošnja vode u litrama/ciklus rada (u Eco 40-60 programu)
 7. Klasa efikasnosti obrtaja
 8. Emisija buke tokom ciklusa obrtaja izražena u dB(A) re 1 PW i klase emisije buke

*Vrednosti se primenjuju u uslovima pranja četvrtine, polovine i potpunog punjenja.

Mašina za pranje i sušenje
Mašina za pranje i sušenje
 1. QR kod
 2. Klasa energetske efikasnosti**(kompletan ciklus rada)
 3. Klasa energetske efikasnosti* (ciklus pranja)
 4. Procenjena potrošnja energije izražena u kWh/100 ciklusa (kompletan ciklus rada**)
 5. Procenjena potrošnja energije izražena u kWh/100 ciklusa (ciklus pranja)
 6. Maksimalni kapacitet punjenja. (kompletan ciklus rada**)
 7. Maksimalni kapacitet punjenja. (ciklus pranja)
 8. Procenjena potrošnja vode u litrama/ciklus rada(kompletan ciklus rada**)
 9. Procenjena potrošnja vode u litrama/ciklus rada(ciklus pranja**)
 10. Trajanje programa (ceo ciklus rada) u uslovima punog punjenja
 11. Trajanje “Eco 40-60” programa u uslovima punog punjenja
 12. Klasa efikasnosti obrtaja*. Emisija buke izražena tokom ciklusa obrtaja u dB(A) re 1 PW i klase emisije buke.

*Vrednosti se primenjuju u uslovima pranja četvrtine, polovine i punog punjenja. Tokom pranja i sušenja polu i potpuno napunjene.

**Pranje i sušenje

Mašine za pranje posuđa
Mašine za pranje posuđa
 1. QR kod
 2. Klasa energetske efikasnosti
 3. Potrošnja energije izražena u kWh/100 tokom Eco ciklusa
 4. Broj standarnih postavki mesta
 5. Potrošnja vode u litrama/ tokom Eco ciklusa
 6. Trajanje “Eco” ciklusa
 7. Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klase emisije buke
Zamrzivači i frižideri
Zamrzivači i frižideri
 1. QR kod
 2. Klasa energetske efikasnosti
 3. Potrošnja energije izražena u kWh/godišnje (izmerena u novim standardnim uslovima)
 4. Ukupna zapremina svih delova zamrzivača
 5. Ukupna zapremina svih delova frižidera
 6. Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klase emisije buke.
Vinske vitrine
Vinske vitrine
 1. QR kod
 2. Klasa energetske efikasnosti
 3. Potrošnja energije izražena u kWh/godišnje (izmerena u novim standardnim uslovima)
 4. Broj standarnih vinskih flaša koje mogu biti odložene
 5. Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klase emisije buke.