Που να μασ βρεiτε

Βρείτε ένα σημείο πώλησης ή το κοντινότερο κέντρο υποστήριξης Candy μεταξύ από πάνω από 150 εξουσιοδοτημένα κέντρα. Μπορείτε να λάβετε υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς, διαρκώς εκπαιδευμένους και καταρτισμένους στις νέες τεχνολογίες και προϊόντα