Σελίδα πληροφοριών

Πολιτική Cookie

Ο Όμιλος Candy Hoover Group σας ενημερώνει ότι αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την περιήγηση και να αποκτήσει τα προσωπικά δεδομένα μέσω αυτών των εργαλείων θα υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά αυτόν τον τύπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού ΕΕ υπ'αριθ. 679/2016, ο Επόπτης/Ελεγκτής παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τύποι συλλεγόμενων δεδομένων, σκοποί, νομική βάση της περιόδου επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι σύντομες σειρές ιστοτόπων κειμένων που στέλνουν οι επισκέψεις των χρηστών στο τερματικό του (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης), όπου αποθηκεύονται για να σταλούν πίσω στους ίδιους ιστότοπους την επόμενη φορά που ο χρήστης τις επισκέπτεται.

Απολύτως απαραίτητα, λειτουργικά, cookies απόδοσης και cookies ανάλυσης με περιορισμένη δυνατότητα αναγνώρισης.

Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται για τον αποκλειστικό σκοπό της μετάδοσης των επικοινωνιών μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή όπως είναι απολύτως απαραίτητο στον πάροχο υπηρεσιών μιας εταιρείας των πληροφοριών που ζητούνται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη για την παροχή της υπηρεσίας. Από την άλλη πλευρά, τα αναλυτικά cookies χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τη μέτρηση της χρήσης του ιστότοπου από τους χρήστες. Τα αναλυτικά cookies είναι παρόμοια με τα απολύτως απαραίτητα cookies όταν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή του ιστότοπου για τη συλλογή συνολικών πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ιστότοπο. Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτό παρατίθεται και εμπεριέχεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα β) του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 679/2016, ή επειδή ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies στο προφίλ.

Πριφίλ cookies πρώτου και τρίτου μέρους (για στοχευμένη διαφήμιση, κοινωνικά μέσα κλπ.).

Τα προφίλ cookies έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία προφίλ χρήστη και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις που δείχνει ο χρήστης κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο. Αυτό το είδος επεξεργασίας σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε διακρίσεις ή αρνητικές επιπτώσεις στο υποκείμενο των δεδομένων. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει επίσης στον Επόπτη/Ελεγκτή να αξιολογήσει τις υπηρεσίες του και του επιτρέπει να τις βελτιώσει κάνοντάς τις πιο αποτελεσματικές και χρησιμοποιήσιμες από τρίτα μέρη. Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτό παρατίθεται και εμπεριέχεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα α) του Κανονισμού ΕΕ υπ'αριθ. 679/2016, ή επειδή ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies στο προφίλ.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Απενεργοποίηση cookies.

Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους χρήστες να αποφασίσουν εάν θα μπλοκάρουν την εγκατάσταση των cookies στο τερματικό τους και θα διαγράψουν τα ήδη τυχόν εγκατεστημένα. Αυτό ισχύει επίσης για τα cookies που έχουν εγκατασταθεί ως αποτέλεσμα της περιήγησης σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο αποκλεισμός της εγκατάστασης cookie ή η διαγραφή τους μπορεί να κάνει την περιήγηση στον ιστότοπό μας δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη.

Ακολουθούν σύνδεσμοι για οδηγίες για την απενεργοποίηση της εγκατάστασης cookie στα πιο σύγχρονα προγράμματα περιήγησης:

Εκτός από τα παραπάνω, ο Επόπτης/Ελεγκτής ενημερώνει τον Χρήστη ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Διαδικτυακές σας επιλογές. Μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι δυνατή η διαχείριση των προτιμήσεων παρακολούθησης των περισσότερων διαφημιστικών εργαλείων. Ο Επόπτης/Ελεγκτής, επομένως, συνιστά τη χρήση αυτού του πόρου εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.

2. Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

Τα cookies που εγκαθίστανται μέσω του ιστότοπού μας είναι προσωρινά και διαγράφονται αυτόματα κατά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην παρούσα πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της πολιτικής ή, για cookies τρίτων, τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου.

3. Μέθοδοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά εργαλεία τόσο σε υπολογιστή όσο και σε έντυπη μορφή, και θα οργανώνονται σε μια βάση δεδομένων και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο (αποθήκευσης) κατάλληλου είδος.

Λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας ή παράνομης ή ακατάλληλης χρήσης των δεδομένων σας, καθώς και για τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τον Επόπτη/Ελεγκτή Δεδομένων δεν περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

4. Παροχή προσωπικών δεδομένων

Η παροχή δεδομένων περιήγησης είναι απαραίτητη για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας (περιήγηση στον ιστότοπο) και ως εκ τούτου απαιτείται για το σκοπό αυτό: η αποτυχία κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων θα καταστήσει αδύνατη την αποδοχή της περιήγησης αυτού του ιστότοπου. Η παροχή δεδομένων για περαιτέρω σκοπούς είναι προαιρετική: σε τέτοιες περιπτώσεις, η παράλειψη παροχής των δεδομένων σας δεν θα έχει συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων. Η εγκατάσταση απολύτως απαραίτητων και αναλυτικών cookies είναι προαιρετική (μπορεί να αποφευχθεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης), αλλά θα μπορούσε να κάνει τον ιστότοπο ή ορισμένες από τις υπηρεσίες του άχρηστο.

5. Οντότητες στους οποίους ενδέχεται να αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν θα διαδοθούν και ενδέχεται να αποκαλυφθούν, όχι μόνο σε οντότητες που έχουν το δικαίωμα και το συμφέρον να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νόμου ή με δευτερογενείς ή/και κοινοτικούς κανονισμούς, στο εσωτερικό προσωπικό του Επόπτη/Ελεγκτή Δεδομένων, αλλά και σε εταιρείες, ενώσεις ή επαγγελματικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ή εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ως επεξεργαστών δεδομένων για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων, καθώς και για τυχόν οργανωτικούς και διοικητικούς σκοπούς που απαιτούνται για παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

Τα ονόματα των άλλων οντοτήτων που ενδέχεται να γνωρίζουν τα προσωπικά σας δεδομένα ως Επεξεργαστές βρίσκονται καταχωρημένα σε μια ενημερωμένη λίστα την οποία μπορείτε να λάβετε από τον Επόπτη/Ελεγκτή Δεδομένων (για να ζητήσετε τις διευθύνσεις που παρέχονται στο σημείο 9).

6. Μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω της περιήγησης ή της χρήσης των υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μεταφέρονται στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς από τον Επόπτη/Ελεγκτή.

7. Σύνδεση με ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων μερών

Αυτή η ειδοποίηση παρέχεται μόνο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται μέσω αυτού του ιστότοπου ή των εργαλείων που παρέχει, και όχι για άλλους ιστότοπους που ενδέχεται να επισκεφθούν οι χρήστες μέσω συνδέσμου, των οποίων οι διαχειριστές λειτουργούν ως ανεξάρτητοι ελεγκτές δεδομένων. Πριν από την πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων, οι χρήστες καλούνται επομένως να διαβάσουν προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου τους.

8. Δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων

Σε σχέση με την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό της ΕΕ υπ'αριθ. 679/2016, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, ώστε να γνωρίζετε:

- η πηγή των προσωπικών δεδομένων,

- τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας,

- η λογική που εφαρμόζεται στην περίπτωση που τα ηλεκτρονικά όργανα χρησιμοποιούνται για επεξεργασία,

- προσδιορισμός λεπτομερειών σχετικά με τον Επόπτη/Ελεγκτή, τους επεξεργαστές και τον καθορισμένο αντιπρόσωπο.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει:

- πρόσβαση, ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ολοκλήρωση ελλιπών δεδομένων,

- διαγραφή, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή αποκλεισμός δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά του νόμου,

- περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή να ζητήσει από τον Επόπτη/Ελεγκτή ή τον επεξεργαστή να περιορίσει τους σκοπούς ή τους τρόπους με τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα του.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων του σε τυπική μορφή (το λεγόμενο δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων).

Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος, εν όλω ή εν μέρει:

- για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ακόμη και αν σχετίζονται με το σκοπό της συλλογής,

- στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, γράμματα ε. («Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας αποστολής που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή συνδέεται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο Επόπτη/Ελεγκτή επεξεργασίας δεδομένων») ή στ. («η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του νόμιμου συμφέροντος του υπευθύνου Επόπτη/Ελεγκτή επεξεργασίας δεδομένων ή τρίτων μερών») συμπεριλαμβανομένου του προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων,

- στην επεξεργασία των προσωπικών του (ή της) δεδομένων, όταν πραγματοποιούνται με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή υλικού άμεσων πωλήσεων ή για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας (άμεσο μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένου του προφίλ στο βαθμό στον οποίο συνδέονται.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία, όταν αυτό βασίζεται στην υπόθεση που προβλέπει το Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα α. (στο σημείο «Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς»), ή από το Άρθρο 9, παράγραφος 2, γράμμα α. (στο σημείο «το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς») του Κανονισμού της ΕΕ 679/2016, ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την απόσυρση.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων πιστεύει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί, εργάζεται ή στον τόπο όπου έλαβε χώρα η φερόμενη παραβίαση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ιταλική εποπτική αρχή στις διευθύνσεις που αναγράφονται στη διεύθυνση στον ιστότοπό αυτής.

9. Επόπτης/Ελεγκτής επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Στοιχεία επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος Επόπτης/Ελεγκτής επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία Candy Hoover Group S.r.l., με έδρα επί της οδού Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 04666310158, εκπροσωπούμενη δια του νόμιμου εκπροσώπου της στο γραφείο. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στη διεύθυνση email data.protection@candy-group.com και στην επικυρωμένη διεύθυνση email candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Για να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να στείλει ένα αίτημα χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση e-mail data.protection@candy-group.com ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση dpo@candy-group.com.

10. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο υπεύθυνος Επόπτης/Ελεγκτής επεξεργασίας δεδομένων έχει ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με ασφαλή και εμπιστευτικό τρόπο, ανά πάσα στιγμή, εάν έχετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων. Η διεύθυνση email του υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι: dpo@candy-group.com.