Νέες ενεργειακές ετικέτες

Από την 1η Μαρτίου 2021, θα κυκλοφορήσουν οι νέες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ αναφορικά με τα πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και συσκευές ψύξης.

Συνεχίστε να διαβάζετε για να ανακαλύψετε τι πρόκειται να αλλάξει.

Γιατί μια νέα ενεργειακή ετικέτα

Ως αποτέλεσμα της αύξησης της ανάπτυξης ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και λόγω της ασαφούς διαφοράς μεταξύ A ++ και A +++ για τους καταναλωτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αλλάξει σταδιακά τις κατηγορίες ενεργειακών ετικετών επαναφέροντας την απλούστερη κλίμακα A σε G.

Τι νέο υπάρχει;

Τροποποιημένη ενεργειακή απόδοση

Οι συνηθισμένες τάξεις “Plus”, όπως οι A +++, A ++ και A +, αντικαθίστανται από μια νέα κλίμακα κατανάλωσης ενέργειας από A έως G.

Κωδικός QR

Θα υπάρχει επίσης ένας κωδικός QR που συνδέεται με την EPREL, την βάση δεδομένων προϊόντων της ΕΕ. Εκεί θα βρείτε επίσημες (μη εμπορικές) πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή ετικέτα και θα έχετε την ευκαιρία να κατεβάσετε δελτία δεδομένων για όλες τις συσκευές που απαιτούν τη νέα Ενεργειακή Ετικέτα.

Ταξινόμηση Θορύβου

Θα βρείτε επίσης την ταξινόμηση θορύβου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των πλυντηρίων ρούχων, θα εμφανιστούν οι εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια του κύκλου περιστροφής που εκφράζεται σε dB (A).

Όγκοι αποθήκευσης

Οι νέες ετικέτες των καταψυκτών και των ψυγείων θα εμφανίζουν τον συνολικό όγκο των τμημάτων συντήρησης και κατάψυξης.

Πλυντήρια ρούχων
 • Κωδικός QR
 • Ενεργειακή κατηγορία
 • Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας * σε kWh / 100 κύκλους λειτουργίας (στο πρόγραμμα Eco 40-60)
 • Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου
 • Διάρκεια του προγράμματος “Eco 40-60”
 • Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε λίτρα / κύκλος λειτουργίας (στο πρόγραμμα Eco 40-60)
 • Κατηγορία απόδοσης περιστροφής
 • Εκπομπές θορύβου κατά τον κύκλο περιστροφής που εκφράζονται σε dB (A) re 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου

*Οι τιμές ισχύουν για το ένα τέταρτο, μισό και πλήρες φορτίο.

Πλυντήριο στεγνωτήρια
 • Κωδικός QR
 • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης** (πλήρης κύκλος λειτουργίας)
 • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης* (κύκλος πλύσης)
 • Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε kWh / 100 κύκλοι (πλήρης κύκλος λειτουργίας**)
 • Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας* σε kWh / 100 κύκλοι (κύκλος πλύσης)
 • Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (πλήρης κύκλος λειτουργίας**)
 • Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (κύκλος πλύσης)
 • Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε λίτρα / κύκλος λειτουργίας (πλήρης κύκλος λειτουργίας**)
 • Σταθμισμένη κατανάλωση νερού* σε λίτρα / κύκλος λειτουργίας (κύκλος πλύσης)
 • Διάρκεια προγράμματος (πλήρης κύκλος λειτουργίας**) σε συνθήκες πλήρους φόρτωσης
 • Διάρκεια προγράμματος “Eco 40-60” σε συνθήκες πλήρους φόρτωσης
 • Κατηγορία απόδοσης περιστροφής*
 • Εκπομπές θορύβου κατά τον κύκλο περιστροφής που εκφράζεται σε dB (A) re 1 pW και κατηγορία εκπομπών θορύβου

*Οι τιμές ισχύουν για ενός τετάρτου, μισού και πλήρους φορτίου. Κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα στο μισό και πλήρες φορτίο.
**Πλύσιμο και στέγνωμα

Πλυντήρια Πιάτων
 • Κωδικός QR
 • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
 • Κατανάλωση ενέργειας σε kWh / 100 κύκλους Eco λειτουργίας
 • Αριθμός κανονικών ρυθμίσεων
 • Κατανάλωση νερού σε λίτρα / κύκλος λειτουργίας Eco
 • Διάρκεια του κύκλου «Eco»
 • Εκπομπές θορύβου εκφρασμένες σε dB (A) re 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου 
Καταψύκτες και ψυγεία
 • Κωδικός QR
 • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
 • Κατανάλωση ενέργειας σε kWh / έτος (μετρούμενη υπό νέες τυπικές συνθήκες)
 • Συνολικός όγκος όλων των τμημάτων της κατάψυξης
 • Συνολικός όγκος όλων των τμημάτων της συντήρησης
 • Εκπομπές θορύβου εκφρασμένες σε dB (A) re 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου
Συντηρητές Κρασιών
 • Κωδικός QR
 • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
 • Κατανάλωση ενέργειας σε kWh / έτος (μετρούμενη υπό νέες τυπικές συνθήκες)
 • Αριθμός τυποποιημένων φιαλών κρασιού που μπορούν να αποθηκευτούν
 • Εκπομπές θορύβου εκφρασμένες σε dB (A) re 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου