Ogłoszenie

Haier Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informuje, że wyrób płyta indukcyjna Candy CTP644MCBB, kod EAN 8059019058351, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na przekroczenie w czasie badań laboratoryjnych dopuszczalnego czasu na wyłączenie się załączonego pola grzejnego w sytuacji jego nieumyślnego uruchomienia, co stanowi ryzyko poparzenia się przez użytkownika w momencie dotknięcia przez niego nagrzanej płyty indukcyjnej, przy braku jej wyłączenia się w odpowiednio krótkim czasie. Ponadto stwierdzono, iż czas od wyłączenia wszystkich pól grzejnych, po którym płyta ponownie wymagała dwóch czynności wykonanych ręką przez użytkownika wyniósł 1 min 3 s (zgodnie z normą po upływie 1 min), co również stwarza ryzyko poparzenia użytkownika. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.