«10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

ΠΡΟΩΘΗTIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Candy Hoover Hellas A.E.» (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως αρ.  9, ΑΦΜ 094402733, αριθμός ΓΕΜΗ 2259901000, προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «10 Χρόνια Εγγύηση σε Ανταλλακτικά» (εφεξής καλούμενη «προωθητική ενέργεια»).

Οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του δικαίου προστασίας του καταναλωτή και, ιδίως, με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 (Α’ 191), όπως ισχύει.

Η παρούσα προωθητική ενέργεια αφορά, αποκλειστικά και μόνο, τα προϊόντα που εισάγονται στην ελληνική αγορά και διατίθενται στον καταναλωτή (απευθείας ή μέσω συνεργαζόμενων σημείων πώλησης) από τη Διοργανώτρια.  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η προωθητική ενέργεια αφορά προϊόντα που αγοράζονται από τον καταναλωτή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η  Δεκεμβρίου 2024.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή, ακόμη, και να διακόψει αυτή.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η προωθητική ενέργεια αφορά τα ακόλουθα προϊόντα που εισάγονται και διατίθενται στην ελληνική αγορά από τη Διοργανώτρια (εφεξής καλούμενα «Προϊόντα»):

Πλυντήρια ρούχων, Στεγνωτήρια, Πλυντήρια -
Στεγνωτήρια, Πλυντήρια πιάτων, Φούρνοι, Εστίες κεραμικές , Γκαζιού,  μεταλλικες , μεικτές, Επαγωγικές εστίες, Απορροφητήρες, Κουζίνες, Ψυγεία, Ψυγειοκαταψύκτες, Καταψύκτες, Συντηρητές κρασιών, Σετ Φούρνου-Εστίας-Απορροφητήρα, Σετ Εστίας-Απορροφητήρα, Σετ Φούρνου-Εστίας, Σετ Φούρνου-Εστίας-Πλυντηρίου Πιάτων.

Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν καλύπτει τις μικρές οικιακές συσκευές.

Ως Μικρές Οικιακές Συσκευές ορίζονται όλα τα προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας δαπέδων και επιφανειών (συμπεριλαμβάνονται οι Ηλεκτρικές σκούπες, Σκούπες χαλιών, Καθαριστές χαλιών, Παρκετέζες, Σκουπάκια χειρός, Καθαριστές ατμού, Σκούπες Robot), συσκευές σιδερώματος και οι φούρνοι μικροκυμάτων.

ΠΕΡΙΟΧΗ

Η παρούσα προωθητική ενέργεια αφορά τις αγορές Προϊόντων που πραγματοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας (εφεξής καλούμενη «Περιοχή»).

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Για τη συμμετοχή του στην παρούσα προωθητική ενέργεια, ο καταναλωτής οφείλει να εγγραφεί και να καταχωρίσει κάθε προϊόν που αγόρασε κατά την Περίοδο Αγοράς στην ειδική ιστοσελίδα www.registercandy.com.
 • Περίοδος εγγραφής: Η προθεσμία για την πραγματοποίηση της εγγραφής στην ως άνω ειδική ιστοσελίδα είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αγοράςτου προϊόντος. Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος πραγματοποιηθεί την 31η  Δεκεμβρίου 2024, η προθεσμία εγγραφής στην ιστοσελίδα λήγει την 1η Μαρτίου 2024.
 • Ο καταναλωτής οφείλει να ακολουθήσει τις οδηγίες εγγραφής του στην ως άνω ιστοσελίδα, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα προωθητικά έντυπα που συνοδεύουν το Προϊόν ή επάνω στο Προϊόν.
 • Ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα  www.registercandy.com.
 • Περιεχόμενο προωθητικής ενέργειας: Με τη συμμετοχή του στην παρούσα προωθητική ενέργεια, ο καταναλωτής εξασφαλίζει για το Προϊόν που αγόρασε εγγύηση που εκτείνεται πέρα από το χρονικό διάστημα της Εργοστασιακής Εγγύησης του κατασκευαστή και ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος.

Οδηγίες για την Εγγραφή

 • Η Εγγραφή στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική και πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της Περιόδου Εγγραφής (60 ημέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αγοράς) .
 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
  • Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.registercandy.com και επιλέξτε την χώρα σας. 
  • Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ισχύουν για την ενέργεια. 
  • Συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής, καταχωρώντας τα προσωπικά σας στοιχεία ως καταναλωτής (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας), ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος που καταχωρείτε, καθώς και τον σειριακό αριθμό του Προϊόντος.  
 • Ο πελάτης – καταναλωτής οφείλει να καταχωρίσει μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) κατά την Εγγραφή. Μετά την Εγγραφή, θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της διαδικασίας. Ο πελάτης – καταναλωτής οφείλει να κρατήσει το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης μαζί με το δελτίο αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο), τα οποία και θα πρέπει να επιδείξει στον Τεχνικό Συνεργάτη της Διοργανώτριας, σε περίπτωση ανάγκης επισκευής του καταχωρημένου Προϊόντος.  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Διοργανώτρια δηλώνει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για την προωθητική ενέργεια «10 Χρόνια Εγγύηση σε Ανταλλακτικά». Η εγγύηση της προωθητικής ενέργειας αφορά τα λειτουργικά εξαρτήματα των Προϊόντων και, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να ερμηνευθεί περιοριστικά με τρόπο που οδηγεί σε οποιονδήποτε περιορισμό της Εργοστασιακής Εγγύησης του κατασκευαστή των Προϊόντων.

Για να επωφεληθεί από τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, σε περίπτωση ανάγκης για επισκευή καταχωρημένου στο πλαίσιο αυτής Προϊόντος, ο πελάτης – καταναλωτής οφείλει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Διοργανώτριας. Υπενθυμίζεται ότι η προωθητική ενέργεια έχει ισχύ και καταλαμβάνει, αποκλειστικά και μόνο, τα Προϊόντα που έχουν εισαχθεί στην Περιοχή και διατεθεί στους πελάτες – καταναλωτές από τη Διοργανώτρια (είτε απευθείας είτε μέσω συνεργαζόμενων με αυτήν συγκεκριμένων σημείων πώλησης).

Πληροφορίες για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Διοργανώτριας είναι διαθέσιμες στην οικεία ενότητα της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας.

Καλυπτόμενα Μέρη

Η προωθητική ενέργεια «10 Χρόνια Εγγύηση σε Ανταλλακτικά» παρέχει εγγύηση, διάρκειας δέκα (10) ετών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αγοράς του Προϊόντος, η οποία καλύπτει όλα τα λειτουργικά μέρη αυτού.

 • Κατά τα πρώτα δύο (2) χρόνιααπό την ημερομηνία αγοράς Προϊόντος, που έχει εισαχθεί στην ελληνική αγορά και διατεθεί στο καταναλωτικό κοινό από τη Διοργανώτρια, η Διοργανώτρια αναλαμβάνει, μέσω των Τεχνικών Συνεργατών της, να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη του Προϊόντος χωρίς χρέωση, πλην των μερών που έχουν υποστεί φυσιολογικές φθορές λόγω χρήσης (όπως, ενδεικτικά, φθορά εσωτερικών λαμπών φωτισμού).
 • Κατά το διάστημα από το 3οέως το 10ο έτος από την ημερομηνία αγοράς Προϊόντος, που έχει εισαχθεί στην ελληνική αγορά και διατεθεί στο καταναλωτικό κοινό από τη Διοργανώτρια, καινούρια και αυθεντικά ανταλλακτικά θα διατίθενται δωρεάν στον πελάτη, σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή δυσλειτουργίας του Προϊόντος.

Τα καινούρια ανταλλακτικά διατίθενται, υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί εντός της Περιοχής από Τεχνικό Συνεργάτη της Διοργανώτριας.

Ο πελάτης οφείλει να καταβάλλει τα κατάλληλα έξοδα εργασίας στον Τεχνικό Συνεργάτη της Διοργανώτριας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα «Τιμοκατάλογος Εργασιών» (που λαμβάνουν χώρα Εκτός Περιόδου της Νόμιμης Εγγύησης του κατασκευαστή).

Για να απολαύσει τα προνόμια συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, ο πελάτης οφείλει να είναι σε θέση να παράσχει απόδειξη για την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος. Επιπλέον, ο πελάτης οφείλει να ανακοινώσει στη Διοργανώτρια: (α) τα πλήρη στοιχεία του, (β) το μοντέλο του Προϊόντος που αγόρασε και (γ) την επιβεβαίωση της Εγγραφής Προϊόντος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

Το Προϊόν για το οποίο ο πελάτης ζητά επισκευή σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας οφείλει:

-          Να έχει παραδοθεί, χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσεως.

-          Να ταυτίζεται με το Προϊόν που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της Εγγραφής Προϊόντος που πραγματοποίησε ο Πελάτης.

-          Να είναι σαφώς αναγνωρίσιμο μέσω του σειριακού του αριθμού. Αυτό σημαίνει ότι η προωθητική ενέργεια δεν ισχύει και δεν καταλαμβάνει προϊόντα με σειριακούς αριθμούς που έχουν αφαιρεθεί, τροποποιηθεί ή δεν είναι ευανάγνωστοι.

Η εγγύηση που παρέχεται βάσει της παρούσας προωθητικής ενέργειας δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί κατά την χρήση, επαγγελματική χρήση των συσκευών, απώλειες ή φθορές που έχουν προκληθεί από χτύπημα ή πέσιμο του Προϊόντος.

Περιορισμοί

Η εγγύηση που παρέχεται βάσει της παρούσας προωθητικής ενέργειας δεν αφορά, ρητώς, τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί στην Περιοχή και διατεθεί στο καταναλωτικό κοινό από τρίτους μη συνεργαζόμενους με τη Διοργανώτρια προμηθευτές. Η παραπάνω προϋπόθεση ελέγχεται μέσω του σειριακού αριθμού των Προϊόντων.

Από την εγγύηση εξαιρούνται τα εξής:

 • Κάθε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας των εξαρτημάτων για τις οποίες δεν ευθύνεται η κατασκευάστρια εταιρεία ή η Διοργανώτρια και που προκαλείται από περιπτώσεις όπως: φθορά, αμέλεια χρήσης, κακή συντήρηση που δεν συνάδει με τις οδηγίες χρήσεως και τις συστάσεις του κατασκευαστή, ακατάλληλη ή/και εσφαλμένη εγκατάσταση και σύνδεση με τροφοδοτικό ή/και σύστημα εξαερισμού, λειτουργία σε λάθος τάση, ελλιπείς ρυθμίσεις λειτουργίας, ζημιές/φθορές από μεταφορά.
 • Κάθε σπάσιμο γυάλινης επιφάνειας όπως γυάλινα ράφια ψυγείου, κρύσταλλο πόρτας φούρνου και άλλα όμοια μέρη.
 • Ασφάλειες, λάμπες, φίλτρα αέρα, φίλτρα νερού και κάθε άλλο αναλώσιμο εξάρτημα.
 • Τυχόν τοποθετημένα εξαρτήματα στο Προϊόν που δεν είναι αυθεντικά.
 • Επισκευή ή παρέμβαση στο Προϊόν από οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο από τη Διοργανώτρια τεχνικό.
 • Κόστος εργασίας και οποιοδήποτε άλλο κόστος σχετίζεται με την επισκευή ή την επισκευή των ανταλλακτικών, εκτός της περιόδου της εργοστασιακής εγγύησης.
 • Κόστος μεταφοράς στην περίπτωση που το Προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στο συνεργείο του Τεχνικού Συνεργάτη της Διοργανώτριας για να πραγματοποιηθεί η επισκευή.
 • Κόστος Μετάβασης του Τεχνικού Συνεργάτη της Διοργανώτριας, σε περίπτωση που το Προϊόν βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την έδρα αυτού.

Επισκευές με Σταθερό Τιμοκατάλογο Εργασιών (Εκτός περιόδου Εργοστασιακής Εγγύησης του κατασκευαστή)

Μετά την λήξη της διετούς Εργοστασιακής Εγγύησης του κατασκευαστή και για τα υπόλοιπα οκτώ (8) χρόνια (δηλαδή, από το 3ο έως το 10ο έτος από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος), θα ισχύει «Τιμοκατάλογος Εργασιών» βάσει της παλαιότητας του κάθε Προϊόντος.

 • Ο τιμοκατάλογος (Αμοιβή Α ή Β) θα περιλαμβάνει κόστος εργασίας και κάθε άλλο κόστος που σχετίζεται με την επισκευή της συσκευής ή την επισκευή των ανταλλακτικών.
 • Εφόσον τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα κατά την πρώτη επίσκεψη στον πελάτη, στόχος του Τεχνικού Συνεργάτη της Διοργανώτριας είναι να ολοκληρώσει την επισκευή την ίδια ημέρα.  
 • Μόλις ολοκληρωθεί η επισκευή, το αντικατεστημένο εξάρτημα καλύπτεται από εγγύηση που διαρκεί για δώδεκα (12) μήνες. Έτσι, εάν σε αυτή την περίοδο, προκύψει εκ νέου σφάλμα στο ίδιο εξάρτημα, η επισκευή θα πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση του πελάτη.   
 • Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν δεν δέχεται πλέον επισκευή, ο πελάτης θα λάβει μια προσφορά για αγορά νέου προϊόντος με μειωμένη τιμή. Εάν ο πελάτης προτιμά να μην προμηθευτεί νέο προϊόν, τότε θα υπάρχει μια βασική χρέωση για την κάλυψη του κόστους επίσκεψης (Αμοιβή C).
 • Σε περίπτωση που η έδρα του πελάτη βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 50χλμ από τον πλησιέστερο Τεχνικό Συνεργάτη της Διοργανώτριας ή είναι απαραίτητη η μετάβαση σε νησί, θα υπάρχει επιπλέον χρέωση για το κόστος μετάβασης ή/και μεταφοράς (Αμοιβή Dή/και Αμοιβή E)
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εντοπιστεί πρόβλημα και το προϊόν λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα υπάρχει μια βασική χρέωση για την κάλυψη του κόστους επίσκεψης (Αμοιβή C). Ο πελάτης θα πρέπει να ανατρέξει στις οδηγίες χρήσεως του Προϊόντος και να ακολουθήσει τις οδηγίες λειτουργίας πριν δηλώσει τη βλάβη.
 • Κατά την επίσκεψη του Τεχνικού Συνεργάτη της Διοργανώτριας, θα πρέπει να παρευρίσκεται στον χώρο επισκευής ένας υπεύθυνος ενήλικος,  διαφορετικά δεν θα πραγματοποιηθεί η επισκευή.

Αμοιβή A

Σταθερή τιμή επισκευής

(Παλαιότητα προϊόντος  μεταξύ 3 και 6 ετών)

149€

Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αμοιβή  B

Σταθερή τιμή επισκευής

(Παλαιότητα προϊόντος  μεταξύ 7 και 10  ετών)

179€

Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αμοιβή C

Βασική χρέωση επίσκεψης (Ανάλογα με την περίπτωση)

59 €

Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αμοιβή D

Βασική χρέωση μετάβασης για αποστάσεις μεγαλύτερες των 50χλμ

0,50/χλμ

Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αμοιβή Ε

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια ή Ειδικά Κόστη μετάβασης ή/και Μεταφοράς

Σύμφωνα με ισχύουσες επίσημες χρεώσεις

Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

 • Προς αποφυγή αμφιβολιών, η εγγύηση των ανταλλακτικών που παρέχεται βάσει της παρούσας προωθητικής ενέργειας λήγει, εφόσον συμπληρωθούν δέκα (10) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος.
 • Η προωθητική ενέργεια καλύπτει μόνο τα Προϊόντα που αγοράζονται, κατά την Περίοδο Αγοράς, εντός της Περιοχής, ήτοι της ελληνικής επικράτειας.
 • Στην απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς που θα πρέπει να αναγράφεται ημερομηνία αγοράς από 1ηΔεκεμβρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου  2024.
 • Η ημερομηνία αγοράς που χρησιμοποιείται στην καταχώριση του προϊόντος, κατά την Εγγραφή, πρέπει να αντιστοιχεί στην ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.
 • Το Προϊόν απαιτείται να προσδιορίζεται σαφώς στην απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.
 • Η Εγγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.registercandy.com
 • Η Εγγραφή μπορεί να γίνει μόνο εντός της Περιόδου Εγγραφής, δηλαδή εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αγοράς του Προϊόντος.
 • Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη τρέχουσα ενέργεια, ιδίως στην περίπτωση που αυτή αφορά ή σχετίζεται με οποιαδήποτε επέκταση εγγύησης.
 • Στην περίπτωση που μια απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο περιλαμβάνει περισσότερα Προϊόντα, ο πελάτης – αγοραστής δικαιούται να συμμετάσχει στην παρούσα προωθητική ενέργεια για καθένα από τα αναγραφόμενα Προϊόντα. Εν προκειμένω, ο πελάτης οφείλει να πραγματοποιήσει ξεχωριστή Εγγραφή για καθένα από τα Προϊόντα.
 • Κάθε Προϊόν που αγοράζεται, εντός της Περιόδου Αγοράς, είναι επιλέξιμο για την παρούσα προωθητική ενέργεια.  

ΑΠΟΡΡΗΤΟ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (679/2016/EE), το Ν. 4624/2019 και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών – καταναλωτών, αποκλειστικά και μόνο προς εκπλήρωση των σκοπών που αφορούν και σχετίζονται με την παρούσα προωθητική ενέργεια, αποκλειομένων τυχόν άλλων σκοπών επεξεργασίας. Ακόμη, η Διοργανώτρια εγγυάται ότι δεν κοινολογεί τα ως άνω δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο στους Τεχνικούς Συνεργάτες της με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών επισκευής κατ’ εφαρμογή της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

Η Διοργανώτρια εγγυάται την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως αυτά προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους της Διοργανώτριας ή για την υποβολή σχετικού αιτήματος, παρακαλώ αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@candy.gr.

Μεταβείτε στη σελίδα ενεργοποίησης