Obavijest o zaštiti privatnosti korisnika

1.       UVOD

Poštovani korisniče,

Poduzeće Candy Hoover Group S.r.l, dio matičnog društva poduzeća Haier (u daljnjem tekstu, radi kratkoće, „Haier Europe”) vjeruje da je zaštita osobnih podataka temeljna vrijednost njegovih poslovnih djelatnosti, a mi vam nastojimo pružiti sve informacije korisne za lakšu zaštitu vaše privatnosti i kontrolu uporabe vaših podataka glede različitih usluga koje vam nudimo kao i interakcije koju možda imate s nama. Na ovoj stranici možete pronaći informacije o načinu upravljanja vašim osobnim podatcima. 

Objašnjavamo koje osobne podatke prikupljamo i zašto, kako ih upotrebljavamo, dijelimo li ih s drugim poduzećima, kako možete kontrolirati svoje podatke i koje mjere provodimo kako bismo zaštitili vašu privatnost. 

Ova se objava odnosi na osobne podatke koje prikupljamo kada upotrebljavate naše usluge, kao što su pretraživanje na našim mrežnim mjestima, kupnja naših proizvoda od poduzeća Haier Europe, uporaba naših aplikacija (kao što su Candy simply fi, hOnHoover wizard ili Rosières E-Picurien), traženje pomoći od našeg tehničara ili interakcija s nama (putem mrežnog mjesta ili preko telefona), sudjelovanje u anketi ili primanje naših promotivnih poruka i sudjelovanje u tržišnom ispitivanju (kako se objašnjava u nastavku) (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „usluge”). 

U ovoj se objavi navode informacije o obrađivanju i upravljanju vašim osobnim podatcima. 

 

2.       O NAMA

Poduzeće Haier Europe obrađuje vaše osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 („OUZP”) i uredbama na snazi o zaštiti osobnih podataka. Naši podatci za kontakt navode se u nastavku.

Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka 

Voditelj obrade podataka, tj. strana koja donosi odluke u vezi s načinima i svrhama obrade jest poduzeće Candy Hoover Group S.r.l. s registriranim sjedištem na adresi Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB).

Službenik za zaštitu podataka („SZP”) jest odgovoran za nadziranje pridržavanja OUZP-a glede obrađivanja osobnih podataka koje obavlja poduzeće Haier Europe. 

Možete se obratiti SZP-u na sljedeću adresu e-pošte data.protection@candy-group.com ili poštom na adresu:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli 

20861 Brugherio (MB), Italija

f.a.o. Službenik za zaštitu podataka.

 

3.      KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO

Kada upotrebljavate naše usluge, poduzeće Haier Europe obrađuje neke od vaših osobnih podataka. Informacije o ovome navode se u nastavku.

Vrsta i izvor osobnih podataka

Kada upotrebljavate naše usluge, možemo obrađivati sljedeće osobne podatke (tj. podatke koje se odnose na osobe čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi):

a)       osobne i informacije za kontakt – kao primjerice ime, prezime, adresu, telefonski broj, postavke, adresu e-pošte i informacije u vezi s vašom prijavom u račun. Navedene podatke ustupate ispunjavanjem mrežnih obrazaca ili putem telefona, primjerice za traženje pomoći ili registracijom u aplikaciji (uključujući profilnu fotografiju ako je želite postaviti);

b)      podatci o kupljenim proizvodima – kao primjerice datum kupnje, šifra i linija proizvoda, cijena proizvoda, informacije o jamstvu, itd. i vrsti pomoći koju ste zatražili (uključujući informacije koje se navode u odjeljku u kojem možete navesti pojedinosti zahtjeva). Nadalje, kada kupite proizvod na našem mrežnom mjestu e-trgovine, podatci se o kupnji također mogu prikupiti;

c)       podatke koje prikupimo prilikom pretraživanja na mrežnom mjestu – („podatci o kretanju mrežnim mjestom”), kao primjerice vaša adresa IP-a, zapis adrese URL, vrijeme vašeg zahtjeva, metoda koja se upotrebljava za slanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke dobivene u odgovoru, brojčana oznaka koja se ukazuje na stanje odgovora poslužitelja (uspješan, greška, itd.) i drugi parametri koji se odnose na operativni sustav i informatičko okruženje korisnika. Prijenos ovih informacija proizlazi iz uporabe protokola internetske komunikacije putem kojih se provode prethodno navedene djelatnosti. Ove se informacije ne prikupljaju kako bi se povezale s uključenim utvrđenim stranama, već se po svojoj prirodi mogu upotrebljavati za prepoznavanje korisnika usklađivanjem i obrađivanjem s informacijama trećih strana. Ove se informacije prikupljaju putem kolačića koje upotrebljavamo na našem mrežnom mjestu. Stoga pročitate naš pravilnik o kolačićima na našem mrežnom mjestu;

d)      podatci prikupljeni uporabom aplikacije ili povezivanjem i uporabom povezanog uređaja – kada je riječ o uređajima opremljenim tehnologijom za povezivanje (kao što je značajka Wi-Fi), kada povežete svoj uređaj s aplikacijom i kad ste povezani na mrežu Wi-Fi ili preko druge tehnologije za povezivanje (kao što je bežična tehnologija NFC i/ili značajka Bluetooth), poduzeće Haier Europe prima određene podatke o radu i stanju povezanog uređaja (kao što su uključenost/isključenost, bilo kakve greške) ili podatke o geolokaciji. Ovi se podatci periodično šalju na poslužitelj poduzeća Haier Europe. Nadalje, poduzeće Haier Europe može prikupljati podatke o vašoj uporabi povezanog uređaja (primjerice, učestalost pranja, uporaba aparata, program koji se upotrebljava, itd.) i uslugama aplikacije. Ako upotrebljavate određene funkcije uređaja koje na tržištu nudi poduzeće Haier Europe, a kojima se omogućava prikupljanje i prenošenje glasovnih naredbi ili prepoznavanje vrste rublja, hrane ili drugih funkcija koje možda upotrebljavate, poduzeće Haier Europe mora prikupiti neke osnovne informacije kako bi se naredba izvela (uključujući pretvorbu zvučnih i videodatoteka u elektroničke naredbe poslane proizvodu). Poduzeće Haier Europe primjenjuje razumne mjere za smanjenje obrade informacija koje mogu biti izravno ili neizravno povezane s vama. Ako se na uređaju omogućava prikupljanje i obrađivanje zvuka i slika osoba čiji se podatci obrađuju, poduzeće Haier Europe i partneri nikad ne mogu pristupiti podatcima u stvarnom vremenu.

Podatke ustupate, ovisno o slučaju, izravno kada kupujete proizvod, registrirate vaš proizvod, posjetite naše mrežno mjesto, aktivirate račun, zatražite uslugu ili aktivirate interaktivne funkcije (zvuk ili video) na proizvodima, kada sudjelujete u kampanjama, napravite recenziju o proizvodu ili preuzmete ili upotrebljavate aplikaciju; poduzeće Haier Europe također može upotrebljavati podatke prikupljene s društvenih mreža kao što je Facebook ako odlučite upotrebljavati društvene mreže kako biste lakše pristupali našim aplikacijama („prijava na društvene mreže”). Naposljetku, ako se funkcionalnošću proizvoda navedeno zahtijeva, osobni se podatci (naredbe ili prijedlozi pretvoreni u upute za uređaj) mogu primati i slati putem digitalnih pomoćnika (takozvanih pametnih pomoćnika) povezanih s proizvodom. Ako odlučite upotrebljavati društvene mreže ili digitalne pomoćnike u kombinaciji s proizvodima poduzeća Haier Europe kao i njihove usluge, prije uporabe pažljivo pročitajte pravilnike o zaštiti privatnosti i uvjete pružanja usluge za svaku dotičnu uslugu/proizvod.

 

4.       ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE

Vaši osobni podatci mogu se obrađivati u sljedeće svrhe.

a)         kako bismo odgovorili na vaše zahtjeve za pomoć glede rada, uporabe i održavanja uređaja ili kako bismo odgovorili na vaša pitanja o proizvodima i uslugama. Ako vas zamolimo da ispunite obrazac za slanje zahtjeva, napominjemo vam da je potrebno upisati podatke u polja označena zvjezdicom jer inače ne možemo prihvatiti zahtjev ili odgovoriti na njega bez ovih informacija;

b)      kako biste mogli upotrebljavati aplikaciju, registrirati povezani aparat te upotrebljavati usluge i funkcije dostupne njegovom uporabom radi pružanja pomoći i održavanja, upravljanja profilom i stoga pružanja usluga koje ste zatražili; 

c)       kako biste mogli kupiti od nas uređaj;

d)      kako biste mogli registrirati uređaj, ali i kako biste iskoristili bilo koja dodatna jamstva (naša ili ona trećih strana), primali ažuriranja o uređaju i obavijesti o uslugama, kako biste mogli pristupiti informacijama u vezi s registriranim proizvodima i dobiti pomoć na jednostavniji način. Ako vas u tu svrhu zamolimo da ispunite obrazac, napominjemo vam da je potrebno upisati podatke u polja označena zvjezdicom jer inače ne možemo pružiti uslugu bez ovih informacija; 

e)       ispuniti obveze koje proizlaze iz važećih zakona, propisa ili zakona EU-a (npr. porezne i računovodstvene obveze);

f)         primati naš bilten ako se registrirate za tu uslugu, bez dovođenja u pitanje ono što se navodi pod slovima j) i k) u nastavku u vezi sa slanjem poslovnih priopćenja; 

(svrhe od slova a) do f) zajednički se nazivaju „ugovorne svrhe”);

g)         provoditi i braniti prava poduzeća Haier Europe, također u okviru postupaka naplate dugova i ustupanja potraživanja ovlaštenim poduzećima, uključujući treće strane te spriječiti i boriti se protiv svake prijevare;

h)        za istraživačke i razvojne djelatnosti usmjerene na analiziranje i poboljšavanje usluga i/ili nuđenih proizvoda uz izvođenje postupka anonimizacije i/ili prikupljanja vaših osobnih podataka;

i)        kod bilo kakvih korporativnih transakcija, radi obavljanja djelatnosti koje su potrebne za takve transakcije (uključujući otuđenje, zakupljivanje, prenošenje, spajanje ili razdruživanje poduzeća); 

(svrhe od slova g) do i) zajednički se nazivaju „svrhe legitimnog poslovnog interesa”)

j)        slati vam u skladu s člankom 130., stavkom 4. izmijenjenog talijanskog Zakonodavnog ukaza br. 196/2003 („Kodeks o privatnosti”) marketinška priopćenja putem e-pošte o uslugama i/ili proizvodima sličnima onima koje ste upotrebljavali, bez dovođenja u pitanje činjenicu da imate mogućnost prigovora na slanje takvih priopćenja u bilo kojem trenutku; 

k)       za primanje, uz vašu privolu, poslovnih i reklamnih priopćenja automatiziranim sredstvima poput SMS-a, kao i putem telefonskih poziva koje je operater uputio za proizvode poduzeća Haier Europe i moguće drugih poduzeća matičnog društva Candy/Haier, radi sudjelovanja u tržišnom ispitivanju i anketama kako bi se utvrdio stupanj zadovoljstva kupaca dostavljenim proizvodima i pruženoj pomoći kako bi vas pozvali na inicijative i događaje koje organizira poduzeće Haier Europe; 

l)        za primanje, uz vašu privolu, poslovnih i reklamnih priopćenja naših partnera koji djeluju u sektoru pružanja pomoći i nude proizvode osiguranja (npr. produljenje jamstva koje se može platiti rate, police osiguranja) za vlastite marketinške djelatnosti. Popis takvih trećih strana može se dobiti obraćanjem poduzeću Haier Europe primjenom metode navedene u ovoj objavi;

m)    za analiziranje, uz vašu prethodnu privolu koji će zatražiti u skladu s metodama prema pravilniku o kolačićima, vaše mrežne aktivnosti na mrežnom mjestu, također uporabom podataka prikupljenih na drugim mrežnim mjestima poduzeća Haier Europe ili trećih strana pomoću alata za praćenje korisnika kao što se opisuje u našem pravilniku o kolačićima te za poboljšavanje vašeg iskustva pregledavanja; 

(svrhe od slova j) do m) zajednički se nazivaju „marketinške svrhe”);

n)     ako vam je moguće slati priopćenja u marketinške svrhe u skladu s ovom objavom i budući da želimo biti sigurni da vam šaljemo samo priopćenja koja vas zanimaju, kako bismo obavili neinvazivnu podjelu kupaca koja se, između ostalog, zasniva na proizvodima koje ste registrirali kod nas i vašoj uporabi naših usluga. 

(svrha u skladu do slova n) naziva se „svrha legitimnog marketinškog interesa”)

 

5.       NA TEMELJU ČEGA OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE

Obrada vaših osobnih podataka potrebna je zbog ugovornih svrha s obzirom na njihovu suštinsku prirodu kako bi se:

·         primjenjivao ugovor radi na pružanja zatraženih proizvoda i usluga u vezi sa slučajevima navedenima u odjeljku 4., slovima a) do d);

·         prilagodilo propisima primjenjivih uredbi, kako se navodi u odjeljku 4., slovu e).

Ako ne navedete osobne podatke potrebne za ugovorne svrhe, nije moguće upotrebljavati usluge (uključujući pomoć i druge prethodno opisane funkcije).

Obrađivanje vaših osobnih podataka u svrhe legitimnog poslovnog interesa i legitimnog marketinškog interesa provodi se u skladu s člankom 6., slovom f) Opće europske uredbe o zaštiti podataka 2016/679 („Uredba o privatnosti”) kako bi se ostvario interes poduzeća Haier Europe koji je podjednako uravnotežen s vašim interesom jer je djelatnost obrade osobnih podataka ograničena na ono što je nužno potrebno za obavljanje opisanih gospodarskih transakcija.

Obrađivanje u svrhe legitimnog poslovnog interesa i legitimnog marketinškog interesa nije potrebna i možete se usprotiviti toj obradi metodama navedenima u ovoj objavi. Međutim, ako se usprotivite toj obradi, vaši se podatci ne smiju upotrebljavati u svrhe legitimnog poslovnog interesa i legitimnog marketinškog interesa, osim ako poduzeće Haier Europe ne može dokazati prisutnost prevladavajućih uvjerljivih legitimnih osnova ili za primjenjivanje ili branjenje pravnih zahtjeva.

Naposljetku, obrada u marketinške svrhe zasniva se na: 

·          u vezi s odjeljkom 4., slovom j), članka 130. Kodeksa o privatnosti kojim se omogućava poduzeću Haier Europe slanje marketinških priopćenja u vezi s uslugama i/ili proizvodima sličnima onima koje vam se pružaju putem e-pošte, pod uvjetom da se ne protivite takvim priopćenjima;

·         u vezi s odjeljkom 4., slovima k) i l), uz vašu privolu; 

·         u vezi s odjeljkom 4., slovom m), uz vašu privolu, dobivenim metodama navedenima u pravilniku o kolačićima. 

Obrađivanje podataka u marketinške svrhe nije potrebna. Međutim, ako odbijete ili opozovete vašu privolu, možda nećete primati poslovna priopćenja u skladu s odjeljkom 4., slovima j) do m). U bilo kojem trenutku možete opozvati bilo koju privolu koja je omogućena metodama navedenima u ovoj objavi.

 

6.      KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE

Obrađujemo vaše podatke prvenstveno alatima za registriranje, izvlačenje, analiziranje i arhiviranje koji se štite sustavima kojima se nude sigurnosna jamstva u skladu sa standardima sektora. 

Konkretno, vaše podatke obrađuje ovlašteno i prikladno obučeno osoblje poduzeća Haier Europe prvenstveno pomoću informatičkih sustava i alata za analiziranje. Primjenjujemo mjere usmjerene na jamstvo primjene načela točnosti, zakonitosti i transparentnosti navedenima u primjenjivim uredbama o zaštiti osobnih podataka (uključujući Uredbu o privatnosti), zaštitom vaše privatnosti tehničkim i organizacijskim sigurnosnim mjerama kojima se jamči odgovarajuća razina sigurnosti za sprečavanje gubitka ili nezakonite ili nepravilne uporabe, kao i neovlaštenog pristupanja vašim podatcima. 

 

7.       KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaši se podatci čuvaju tijekom razdoblja koje je strogo potrebno za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni. U svakom slučaju primjenjuju se sljedeći uvjeti pohrane: 

         i.            radi ugovornih svrha i svrha legitimnog poslovnog interesa podatci se čuvaju tijekom razdoblja jednakog trajanju pružanja usluga koje ste zatražili i 10 godina nakon toga, bez dovođenja u pitanje slučajeve u kojima je pohrana za naredno razdoblje potrebna za bilo kakve pravne radnje i, u slučaju sporova, zahtjeve nadležnih tijela ili u skladu s primjenjivim uredbama;

       ii.             radi marketinških svrha u skladu sa slovima j) i k) i u svrhe legitimnog marketinškog interesa podatci se čuvaju tijekom razdoblja jednakog trajanju pružanju zatražene usluge i u razdoblju od 24 mjeseca nakon posljednjeg kontakta s vama koji se, između ostalog, smatra uporabom proizvoda ili usluge koju pruža poduzeće Haier Europe ili otvaranja biltena (zajednički se naziva „posljednji kontakt”);

radi marketinških svrha u skladu sa slovom l) podatci se čuvaju u razdoblju od 24 mjeseca od stvaranja vašeg računa ili uporabe usluge.

Ako se uređajem dopušta prikupljanje i obrađivanje zvuka pretvorenog u upute za uređaj, navedeno se odmah briše nakon što se ispravno pretvori u naredbe. Ako se uređajem poduzeća Haier Europe otkriju poteškoće u prepoznavanju danih uputa, isti se podatci mogu, radi održavanja i otklanjanja problema, čuvati najviše tri mjeseca nakon čega se odmah brišu.

Slike stečene uporabom aplikacije ili povezivanjem i uporabom povezanog uređaja obrađuju se u anonimnom obliku. Moguće je da se, u određenim slučajevima, aplikacijom omogućuje pohrana slikovnih datoteka u memoriji mobilnog uređaja uporabljenog za njihovo prikupljanje. U ovim slučajevima, poduzeće Haier Europe ne obrađuje takve osobne podatke: slike su isključivoj dostupne korisniku koji može odlučiti hoće li ih i kada izbrisati.

 

8.       S KIM DIJELIMO VAŠE PODATKE

Dijeljenje i širenje podataka

Radi ugovornih svrha vaši se podatci mogu podijeliti s ovlaštenim osobljem poduzeća Haier Europe koje je na odgovarajući način informirano i obučeno ili osobljem trećih strana koji djeluju u ime i prema uputama poduzeća Haier Europe u svojstvu obrađivača podataka, uključujući poduzeća koja pružaju pomoć prije/nakon prodaje uređaja ili kao samostalni voditelji obrade podataka. Treće strane koje pružaju usluge navode se u sljedećim kategorijama: (i) pružatelji usluga pomoći i savjetovanja za ovo poduzeće, koje također se pružaju i preko pozivnih centara, u vezi s aktivnostima (uključujući, ali ne ograničavajući se na) tehnološkog, računovodstvenog, administrativnog, pravnog i osiguravateljskog sektora; (ii) pružatelji usluga informacijskih tehnologija i održavanja ili pružatelji koji nude usluge povezane sa sustavima upravljanja odnosima s klijentima; (iii) pružatelji koji nam pomažu uslugama pomoći i popravka uređaja; (iv) pružatelji usluga udomljavanja za našu e-trgovinu; (v) poduzeća iz iste grupacije kao poduzeće Haier Europe; (vi) strane i tijela čije je pravo pristupa izričito propisano zakonom, propisima ili mjerama nadležnih tijela. 

U svrhe legitimnih poslovnih interesa podatci se mogu ustupiti sljedećim kategorijama primatelja: (i) treći pružatelji usluga pomoći i savjetovanja za poduzeće Haier Europe u vezi s aktivnostima (primjerice, ali ne ograničavajući se na) tehnološkog, računovodstvenog, administrativnog, pravnog i osiguravateljskog sektora; (ii) poduzeća iz iste grupacije kao Haier Europe; (iii) mogući kupci poduzeća Haier Europe i subjekti koji proizlaze iz spajanja ili drugog oblika promjene u vezi s poduzećem Haier Europe; (iv) nadležna tijela.

Osim toga, u marketinške svrhe i svrhe legitimnog marketinškog interesa, vaši se podatci mogu ustupiti sljedećim kategorijama primatelja: (i) treće strane odgovorne za obrađivanje osobnih podataka koje pružaju usluge pomoći i savjetovanja poduzeću Haier Europe, također putem medija i marketinških agencija, pozivnih centara ili drugih obrađivača podataka, (ii) poduzeća iz iste grupacije kao Haier Europe. 

Kako biste dobili više informacija o obrađivačima podataka koji rade u ime poduzeća Haier Europe, možete pisati uredu poduzeća Haier Europe za SZP-a ili na adresu e-pošte data.protection@candy-group.com.

Ako upotrebljavate prijavu na društvene mreže ili digitalnog pomoćnika i digitalne platforme u vezi s proizvodima poduzeća Haier Europe, vaši se osobni podatci mogu dijeliti s pružateljima takvih usluga. U takvim slučajevima, ovi pružatelji djeluju kao samostalni voditelji obrade podataka i rade u skladu s odredbama utvrđenima u njihovim pravilnicima o privatnosti i uvjetima usluge koje razmotrite.

Naposljetku, poduzeće Haier Europe može prenositi vaše podatke unutar svoje poslovne grupacije radi administrativnih i računovodstvenih svrha. Pravna osnova kojom se omogućava obrađivanje podataka u ovu svrhu jest ona opisana u članku 6., stavku 1., slovu f) Uredbe (EU) br. 679/2016 ili je obrada nužna radi ostvarivanja legitimnog interesa voditelja obrade podataka u prometu podataka radi administrativnih svrha unutar vlastite poslovne grupacije.


 Međunarodni prijenosi

Kada je riječ o posebnim zahtjevima povezanim s lokacijom poslužitelja poduzeća Haier Europe i/ili njegovih pružatelja, pružanju usluga, poduzeće se Haier Europe također oslanja na pružatelje – u svojstvu obrađivača podataka – koji se nalaze u trećim državama izvan Europske unije. Vaši se podatci dijele i s poduzećima grupacije Candy/Haier sa sjedištem u trećim zemljama izvan Europske unije ili se prenose našim pružateljima usluga i trećim pružateljima koji djeluju u naše ime kako se navodi u ovoj objavi. U tom slučaju, poduzeće Haier Europe obvezuje se jamčiti odgovarajuće razine zaštite i zaštitne mjere, također putem ugovornih sporazuma, uključujući sklapanje standardnih ugovornih klauzula.

 

9.       PRAVA KOJA SU VAM OMOGUĆENA ZAKONOM I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

Zakonom vam se daje pravo na provjeru načina na koji se vaši podatci obrađuju i da ograničite njihovu uporabu ako je primjenjivo. Ova prava možete ostvariti u bilo kojem trenutku i besplatno obraćanjem našem poduzeću pismenim putem na prethodno navedene adrese. Poduzeće Haier Europe poduzima ono što je potrebno kako bi olakšao ostvarivanje vaših prava.

Informacije o ovome navode se u nastavku. 

Prava osoba čiji se podatci obrađuju

U skladu s čl. 15. i narednima uredbe imate pravo na:

  • primitak potvrde o postojanju vaših osobnih podataka, pristupanje njihovom sadržaju i ishođenje njihove kopije (pravo na pristup);
  • ažuriranje, izmjenu i/ili ispravak vaših osobnih podataka (pravo na ispravak);
  • zahtijevanje brisanja ili ograničenja obrađivanja osobnih podataka u slučajevima uređenima uredbom, uključujući kada se podatci obrađuju protivno zakonu ili kada pohrana nije nužna u svrhe u koje su se podatci prikupili ili obradili (pravo na brisanje i pravo na ograničenje);
  • povlačenje privole, kada je dana, u bilo kojem trenutku i bez učinka na zakonitost obrade temeljene na privoli danoj prije povlačenja (pravo na povlačenje privole);
  • unutar ograničenja utvrđenim u uredbi, primanje kopije podataka koje ste dostavili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku i zahtijevanje da se ti podatci proslijede drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo (pravo na prenosivost podataka);

protivljenje obradi u slučajevima u kojima se to uređuje uredbom (pravo na prigovor). U skladu s člankom 2. –terdecies Kodeksa zaštite privatnosti, u slučaju smrti, gore navedena prava u vezi s vašim osobnim podatcima mogu ostvariti one osobe koje imaju vlastiti interes čineći ili djelujući kako bi vas zaštitili kao izvršitelja ili iz obiteljskih razloga koji se trebaju zaštititi. Možete izričito zabraniti onima koji imaju pravo da ostvare neka od prava navedenih gore slanjem pisane izjave ovom poduzeću na adresu e-pošte navedene u nastavku. Izjava se može opozvati ili izmijeniti kasnije uporabom istih postupaka.

Napominjemo da zahtjevi za brisanje podataka podliježu važećim zakonskim i regulatornim obvezama u vezi s pohranom dokumenata.

Kako biste ostvarili svoja prava, možete poslati e-poruku u bilo kojem trenutku na adresu data.protection@candy-group.com ili pisati na:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli 

20861 Brugherio (MB), Italija

f.a.o. Službenik za zaštitu podataka (SZP).

Prilikom obraćanja nama navedite svoje ime, adresu e-pošte, poštansku adresu i/ili telefonski/e broj/eve kako biste zajamčili vam da možemo ispravno obraditi vaš zahtjev.

Ako smatrate da vaši podatci nisu obrađeni u skladu s uredbom ili postoje prigovori u vezi s njihovom uporabom, možete podnijeti žalbu nadzornom tijelu države članice u kojoj živite ili radite ili mjestu gdje se dogodila navodna povreda.

Dodatne informacije – poveznice – maloljetnici

Na mrežnom mjestu nalaze se poveznice na mrežna mjesta trećih strana; stoga pogledate njihovu objavu kako biste upoznali metode i svrhe obrade podataka koja se obavlja putem navedenih mrežnih mjesta. 

Za pojedine usluge koje nudi poduzeće Haier Europe razmotrite pojedine objave za sve pojedinosti u vezi s obradom vaših podataka.

Kada pristupite odjeljku mrežnog mjesta posvećenom registriranju proizvoda i kupnji produljenja jamstva vašeg uređaja i ispunite obrazac, vaše osobne podatke obrađuju partnerske organizacije koje djeluju u području produljenog jamstva ili održavanja i brige za korisnika. U ovom slučaju naše partnerske organizacije djeluju u svojstvu samostalnih voditelja obrade podataka. Za više informacija o aktivnostima obrade koje provode naše partnerske organizacije pogledajte njihovu objavu.

Mrežna mjesta i aplikacije i proizvodi poduzeća Haier Europe nisu namijenjeni maloljetnicima. Ako ste maloljetni, ne možete se registrirati kao korisnik na mrežnom mjestu ili aplikaciji ili nam na neki drugi način ustupiti svoje osobne podatke. Ako zapazimo da smo slučajno pribavili osobne podatke maloljetnika, odmah ih brišemo. 

Ažuriranja objave 

Ova se objava o privatnosti može ažurirati tijekom vremena. Stoga, poduzeće Haier Europe određuje datum najnovijeg ažuriranja na kraju ove objave. 

Najnovija inačica: studeni 2021.