Pravila obrade osobnih podataka

Grupacija Candy Hoover obavještava vas da ovo web-mjesto upotrebljava kolačiće kako bi se olakšalo pregledavanje i da će se osobni podaci koji se pribave putem tih alata obraditi u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka. U vezi s ovom vrstom obrade osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe EU-a br. 679/2016, Voditelj obrade pruža sljedeće informacije:

1. Vrste prikupljenih podataka, svrhe, pravna osnova za obradu podataka i period pohrane podataka

Što su kolačići?

Kolačići su kratki nizovi teksta koji web-mjesta koja korisnici posjećuju šalju na njegov/njen terminal (obično preglednik), gdje se oni spremaju kako bi se poslali natrag na isto web-mjesto kada ga korisnik sljedeći put posjeti.

Strogo potrebni, funkcionalni, izvedbeni kolačići i analitički kolačići s ograničenim identifikacijskim potencijalom.

Strogo potrebni kolačići koriste se isključivo u svrhu prijenosa komunikacija preko elektroničke komunikacijske mreže, ili kako je strogo potrebno za pružatelja usluge tvrtke za informacije koje je eksplicitno zatražio pretplatnik ili korisnik kako bi mu se usluga pružila. S druge strane, analitički kolačići koriste se za analizu i mjerenje korištenja web-mjesta putem korisnika. Analitički kolačići slični su strogo potrebnim kolačićima kada se koriste izravno putem upravitelja web-mjesta za prikupljanje skupnih informacija o broju korisnika i načinu na koji su oni posjetili web-mjesto. Pravna osnova kojom je ozakonjena obrada osobnih podataka za tu svrhu može se pronaći u članku 6. stavku 1. podtočki b) Uredbe EU-a br. 679/2016, ili kako bi se korisniku omogućilo da koristi zatraženu uslugu.

Kolačići za izradu profila prve i treće strane (za ciljano oglašavanje, društvene mreže itd.).

Kolačići za izradu profila osmišljeni su da kreiraju korisničke profile i koriste se za slanje poruka za oglašavanje koje se podudaraju s preferencijama koje korisnik pokazuje tijekom pregledavanja interneta. Ta vrsta obrade nikad neće rezultirati diskriminacijom ili negativnom posljedicom na osobu čiji se podaci obrađuju. Ovaj postupak isto tako omogućuje Voditelju obrade da procijeni svoje usluge i omogućuje mu da ih poboljša tako što će osigurati da budu učinkovitije i jednostavnije za korištenje putem trećih strana. Pravna osnova kojom je ozakonjena obrada osobnih podataka za tu svrhu može se pronaći u članku 6. stavku 1. podtočki a) Uredbe EU-a br. 679/2016, ili jer je korisnik dodijelio pristanak na instalaciju kolačića za izradu profila.

Ovo su kolačići koje koristi ovo web-mjesto:

Spisak kolačića

Kolačić je mala količina podataka (tekstualna datoteka) za koju web lokacija, kad je korisnik posjeti, traži dozvolu od preglednika da je pohrani na vašem uređaju radi bilježenja informacija o vama, kao što su vaše jezičke preference ili informacije za prijavljivanje. Ove kolačiće postavljamo mi i nazivaju se kolačićima prve strane. Koristimo i kolačiće trećih strana – odnosno kolačiće s domene koja se razlikuje od domene web lokacije koju posjećujete – za naše oglašivačke i marketinške aktivnosti. Preciznije rečeno, kolačiće i druge tehnologije praćenja aktivnosti koristimo u sljedeće svrhe:

Isključivo neophodni kolačići

Ovi kolačići su potrebni za funkcioniranje web lokacije i ne mogu se isključiti u našim sistemima. Oni se obično postavljaju samo kao odgovor na radnje koje vi izvršite i koje se svode na zahtjev za uslugama, kao što je postavljanje vaših željenih postavki za privatnost, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca. Preglednik možete postaviti tako da blokira te kolačiće ili vas upozorava na njih, ali je moguće da neki dijelovi web lokacije tada neće funkcionirati.

Podgrupa kolačića

Kolačići

Korišteni kolačići

Životni vijek

www.candy-home.com

JSESSIONID, GCLB

Prva žurka

Sesija, Sesija

candy-home.com

OptanonConsent, AWSALB, OptanonAlertBoxClosed, AWSALBCORS

Prva žurka

364 Dani, 7 Dani, 364 Dani, 7 Dani

d10o5wjp7xd2qd.cloudfront.net

JSESSIONID, GCLB

Treća strana

Sesija, Sesija

cms.candy-home.com

JSESSIONID, GCLB

Treća strana

Sesija, Sesija


Kolačići za performanse

Ovi kolačići nam omogućavaju da brojimo posjete i izvore prometa kako bismo mogli mjeriti i unapređivati performanse naše web lokacije. Oni pomažu da znamo koje stranice su najviše i najmanje popularne i vidimo kako se posjetioci kreću po web lokaciji. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju se objedinjavaju te se stoga anonimne. Ako ne dopustite ove kolačiće, nećemo znati kada ste posjećivali našu web lokaciju.

Podgrupa kolačića

Kolačići

Korišteni kolačići

Životni vijek

www.candy-home.com

SNS

Prva žurka

Sesija


Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići omogućavaju pružanje naprednih funkcija i personaliziranje, kao što su videozapisi i čavrljanje uživo. Možemo ih postavljati mi ili naši neovisni dobavljači čije su usluge dodane na našim stranicama. Ako ne dopustite ove kolačiće, moguće je da neke ili sve navedene funkcije neće raditi pravilno.

Podgrupa kolačića

Kolačići

Korišteni kolačići

Životni vijek

www.candy-home.com

_sn_n

Prva žurka

365 Dani

sleeknotestaticcontent.sleeknote.com

_sn_n

Treća strana

365 Dani


Onemogućivanje kolačića.

Svi moderni preglednici korisnicima omogućuju da odaberu žele li blokirati instaliranje kolačića na svoj terminal i omogućuju im da izbrišu sve već instalirane kolačiće. To se primjenjuje i na kolačiće koji su instalirani kao rezultat pregledavanja ovog web-mjesta. Blokiranjem instaliranja kolačića ili brisanjem kolačića moglo bi otežati pregledavanje našeg web-mjesta ili ga čak i onemogućiti.

U nastavku se nalaze veze na upute za onemogućivanje instaliranja kolačića na najmodernijim preglednicima:

Osim navedenog, Voditelj obrade obavještava Korisnika da može koristiti opciju Your Online Choices. Pomoću ove usluge moguće je upravljati preferencijama praćenja za većinu alata za oglašavanje. Voditelj obrade preporučuje vam da upotrebljavate ovaj resurs, uz informacije koje su navedene u ovom dokumentu.

2. Period pohrane podataka

Kolačići instalirani putem našeg web-mjesta privremeni su i automatski se brišu nakon datuma isteka koji je naveden u ovim pravilima obrade osobnih podataka. Prikupljeni podaci pohranit će se u skladu s odredbama ovih pravila ili, ako se radi o kolačićima treće strane, u skladu s odgovarajućim pravilima privatnosti.

3. Metode obrade

Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se i pohranjivati pomoću elektroničkih alata na računalima i u tiskanom primjerku, organizirano u obliku baze podataka i na ostalim vrstama prikladnih medija.

Poduzimaju se posebne sigurnosne mjere kako bi se spriječio gubitak ili nezakonita ili neprikladna upotreba vaših podataka te neovlašten pristup njima.

Obrada osobnih podataka koju provodio Voditelj obrade podataka ne uključuje postupke s automatskim donošenjem odluka.

4. Pružanje osobnih podataka

Pružanje podataka o pregledavanju nužno je za osiguravanje zatražene usluge (pregledavanje web-mjesta) i stoga obavezno u tu svrhu: ako osoba čiji se podaci obrađuju ne komunicira osobne podatke, neće joj se moći dopustiti da pregledava ovo web-mjesto. Pružanje podataka u druge svrhe nije obavezno: u takvih slučajevima nepružanje podataka neće imati nikakvih posljedica na osobu čiji se podaci obrađuju. Instaliranje strogo potrebnih i analitičkih kolačića nije obavezno (može se spriječiti putem postavki preglednika) ali ako se ne instaliraju, web-mjesto ili neke njegove usluge mogu postati neupotrebljivi.

5. Subjekti kojima se mogu otkriti osobni podaci

Prikupljeni osobni podaci neće se distribuirati i mogu se otkriti, ne samo subjektima koji imaju pravo i interes pristupiti vašim osobnim podacima na temelju zakona ili prema sekundarnim propisima i/ili propisima zajednice, internom osoblju Voditelja obrade podataka, nego i tvrtkama, udruženjima i profesionalnim tvrtkama koje pružaju ili obavljaju zadatke u ime Voditelja obrade podataka kao Obrađivači podataka radi ispunjavanja pravnih obaveza, kao i u sve organizacijske i administrativne svrhe koje proizlaze iz pružanja zatražene usluge.

Nazivi drugih subjekata kojima se mogu otkriti vaši osobni podaci kao Obrađivačima podataka navedeni su na ažuriranom popisu koji se može pribaviti od Voditelja obrade podataka (treba se zatražiti na adresi koja je navedena pod točkom 9).

6. Prijenos podataka u inozemstvo ili međunarodnim organizacijama

Osobni podaci osoba čiji se podaci prikupljaju uslijed pregledavanja ili korištenja usluga ovog web-mjesta neće se prenositi u inozemstvo ili međunarodnim organizacijama putem Voditelja obrade.

7. Veze na web-mjesta ili usluge treće strane

Ova se obavijest navodi samo za obradu osobnih podataka koja se provodi putem ovog web-mjesta ili alata koji se pružaju na tom web-mjestu, a ne za ostala web-mjesta koja korisnik može posjetiti putem veze, čiji upravitelji djeluju kao neovisni voditelji obrade podataka. Prije pristupanja uslugama trećih strana preporučujemo korisnicima da pažljivo pročitaju njihova pravila privatnosti.

8. Prava osobe čiji se podaci obrađuju

U vezi s prethodno navedenom obradom osobnih podataka, osoba čiji se podaci obrađuju u bilo kojem trenutku može iskoristiti prava koja ima u okviru Uredbe EU-a br. 679/2016, uključujući i to da mu se otkrije sljedeće:

- izvor osobnih podataka;

- svrhe i metode obrade;

- logika u slučaju da se elektronički instrumenti koriste za obradu;

- pojedinosti putem kojih se može identificirati Voditelj obrade, obrađivači i imenovani predstavnik.

Osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo ostvariti sljedeće:

- pristupiti podacima, ažurirati, ispraviti ili, ako je zainteresirana, dopuniti nepotpune podatke;

- izbrisati podatke, pretvoriti ih u anonimizirani oblik ili blokirati obradu koja je protuzakonita;

- ograničiti obradu svojih osobnih podataka, tj. zatražiti od Voditelja obrade ili obrađivača da ograniče svrhe ili načine na koje se njegovi/njeni podaci obrađuju.

Osoba čiji se podaci obrađuju također može zatražiti kopiju svojih podataka u standardnom obliku (takozvano pravo na prenosivost podataka).

Osoba čiji se podaci obrađuju isto tako u svakom trenutku i bez ikakvih troškova ima pravo na prigovor, u punom ili djelomičnom opsegu, na sljedeće:

- iz legitimnih razloga, na obradu njegovih ili njenih osobnih podataka, čak i ako je to povezano sa svrhom prikupljanja;

- na obradu njegovih ili njenih osobnih podataka koja se provodi u skladu s člankom 6. Stavkom 1 GDPR-a, podtočkama e. („obrada je potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili je povezan s izvršavanjem javnih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade podataka”) ili f. („obrada je nužna radi ostvarivanja legitimnog interesa voditelja obrade podataka ili trećih strana”), uključujući izradu profila na temelju takvih odredbi;

- na obradu njegovih ili njenih osobnih podataka kada se ona provodi u svrhu slanja oglašavanja ili materijala za izravnu prodaju ili za provođenje anketa o tržištu ili komercijalnoj komunikaciji (izravni marketing), uključujući izradu profila u opsegu u kojem je to povezano s tim.

Osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo povući svoj pristanak na obradu podataka, kada se to temelji na slučaju predviđenom u članku 6. stavku 1 podtočki a. (kada „osoba čiji se podaci obrađuju dodijelila je pristanak na obradu osobnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha”), ili članku 9. stavku 2 podtočki a. (kada „osoba čiji se podaci obrađuju dodijelila je eksplicitni pristanak na obradu takvih osobnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha”) Uredbe EU-a 679/2016, u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade podataka na temelju pristanka koji je dodijeljen prije povlačenja tog pristanka.

Ako osoba čiji se podaci obrađuju smatra da se obradom njegovih ili njenih osobnih podataka krše važeći zakoni, on/ona ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u Državi članici u kojoj ima prebivalište, u kojoj radi ili na mjestu gdje je došlo do navodnog kršenja pravila. Talijansko nadzorno tijelo može se kontaktirati na adresu koja je navedena na njegovom web-mjestu.

9. Voditelj obrade i Službenik za zaštitu podataka – kontaktni podaci

Voditelj obrade podataka je Candy Hoover Group S.r.l., s registriranim uredom na adresu Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), porezni broj 04666310158, zastupan putem pravnog predstavnika u uredu. Tvrtka se isto tako može kontaktirati na adresu e-pošte data.protection@candy-group.com i na certificiranu adresu e-pošte candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Za ostvarivanje prethodno navedenih prava osoba čiji se podaci obrađuju može poslati zahtjev na adresu e-pošte data.protection@candy-group.com ili tako da se obrati Službeniku za zaštitu podataka na dpo@candy-group.com.

10. Službenik za zaštitu podataka

Voditelj obrade podataka imenovao je Službenika za obradu podataka kojemu se možete obratiti na siguran i povjerljiv način, u bilo kojem trenutku, ako imate općenitih pitanja o obradi vaših osobnih podataka, ili u slučaju bilo čega vezano uz obradu podataka. Ovo je adresa e-pošte Službenika za zaštitu podataka: dpo@candy-group.com.