Ny energimärkning

Från den 1 mars 2021 kommer en ny EU-energimärkning att införas för tvättmaskiner, diskmaskiner och kylskåp

Fortsätt läsa för att upptäcka vad som kommer att förändras.

Varför ny energimärkning?

Som ett resultat av den ökade utvecklingen av energieffektiva produkter och på grund av den otydliga skillnaden mellan A++ och A+++ för konsumenter har Europeiska kommissionen beslutat att gradvis ändra energimärkningskategorierna genom att återinföra den enklare A till G-skalan.

Vilka är nyheterna?

Ny skala för energieffektivitet

De vanliga ”Plus”-klasserna, som A +++, A ++ och A +, har ersatts av en ny energiförbrukningsskala från A till G.

QR-kod

Det kommer också att finnas en QR-kod som länkar till EU-produktdatabasen EPREL. Där hittar du officiell (icke-kommersiell) information om energimärkningen och får chans att ladda ner datablad för alla apparater som kräver den nya energimärkningen.

Bullerklassning

Du kommer också att hitta bullerklassningen. I fallet med tvättmaskiner kommer till exempel bulleremissionen under centrifugeringscykeln att visas uttryckta i dB(A).

Förvaringsvolymer

De nya etiketterna på frysar och kylskåp kommer att visa deras facks totala volym.

Tvättmaskin
 • QR-kod
 • Energieffektivitetsklass
 • Viktad energiförbrukning* i kWh/100 driftcykler (med ”Eco 40-60”-programmet)
 • Maximal tvättmängd
 • ”Eco 40-60”-programmets varaktighet
 • Viktad vattenförbrukning i liter/driftcykel (med ”Eco 40-60”-programmet)
 • Centrifugeringseffektivitetsklass
 • Bulleremissioner under centrifugeringscykeln uttryckta i dB(A) re 1 PW och bulleremissionsklass

*Värdena gäller för kvarts, halv och full last.

Tvättmaskin/Torktumlare
 • QR-kod
 • Energieffektivitetsklass** (fullständig driftcykel).
 • Energieffektivitetsklass* (tvättcykel).
 • Viktad energiförbrukning i kWh/100 driftcykler (fullständig driftcykel**).
 • Viktad energiförbrukning* i kWh/100 driftcykler (tvättcykel).
 • Maximal tvättmängd (fullständig driftcykel**).
 • Maximal tvättmängd (tvättcykel).
 • Viktad vattenförbrukning i liter/driftcykel (fullständig driftscykel**).
 • Viktad vattenförbrukning* i liter/driftcykel (tvättcykel).
 • Programmets varaktighet (fullständig driftcykel**) med maximal tvättmängd.
 • ”Eco 40-60”-programmets varaktighet med maximal tvättmängd.
 • Centrifugeringseffektivitetsklass*.
 • Bulleremissioner under centrifugeringscykeln uttryckta i dB(A) re 1 pW och bulleremissionsklass.

*Värdena gäller för tvätt av kvarts, halv och full last. Vid tvätt och torkning av halv och full last.
**Tvätt och tork

Diskmaskiner
 • QR kod
 • Energieffektivitetsklass.
 • Energiförbrukning i kWh/100 Eco-driftcykler.
 • Antal standardkuvert.
 • Vattenförbrukning i liter/Eco-driftcykel.
 • ”Eco”-cykelns varaktighet.
 • Bulleremissioner uttryckta i dB(A) re 1 pW och bulleremissionsklass.
Frys- och kylskåp
 • QR kod
 •  Energieffektivitetsklass
 •  Energiförbrukning i kWh/år (mätt under nya standardförhållanden)
 •  Total volym för alla frysfack
 •  Total volym för alla kylfack
 •  Bulleremissioner uttryckta i dB(A) re 1 PW och bulleremissionsklass
Vinkyklar
 •  QR kod
 • Energieffektivitetsklass
 • Energiförbrukning i kWh/år (mätt under nya standardförhållanden)
 •  Antal standardvinflaskor som kan lagras
 • Støjniveau udtrykt i dB(A) for 1 pW og støjniveauklasse