Informationssida

Garanticertifikat

Reklamation. För alla produkter tillämpas den reklamationsrätt som gäller i Sverige för privat köp för en familj. Reklamationsrätten gäller således inte för kommersiell användning eller flera familjer, kollektiv eller liknande. Spara inköpskvittot som dokumentation. Avhjälpning av fel ska göras av en av Candy utpekade auktoriserade tekniker.

Reklamationer gäller inte vid felaktig användning eller vanvård av produkten, ej heller vid felaktig uppställning eller felmontering. Vi förbehåller oss rätten att debitera för omkostnader som är en följd av tidigare nämnda fel. Kontakta

Så beställer du service. Kontakta din Candy - återförsäljare, som kommer att förmedia service från det rikstäckande servicenäts auktoriserade lokale Candy - servicecenter.