Garacijski pogoji

Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli. V garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške prevoza oziroma prenosa do najbližje pooblaščene servisne delavnice, po tarifi veljavni v javnem prometu za transport izdelka.

V garancijo ne spadajo mehanske poškodbe, nastale pri transportu, ali okvare, ki bi nastale zaradi nepravilne montaže ali nepravilnega ravnanja z izdelkom, okvare povzročene zaradi previsoke ali prenizke električne napetosti in okvare povzročene zaradi višje sile.

Če izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum izročitve blaga na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca ali s predložitvijo originalnega računa o nakupu izdelka. Garancijsko dobo podaljšamo za čas, ko kupec ni mogel uporabljati izdelka zaradi servisnega popravila.

Garancijski pogoji veljajo za nakup in uporabo v gospodinjstvu. Trajanje garancije je 24 mesecev. Čas zagotavljanja servisa in rezervnih delov je 3 leta po preteku garancijske dobe. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancija velja na območju evropskih držav. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.

Popravilo aparata se lahko prijavi na dva načina:

1. Prijava preko telefona

Klicni center: 00386 1 520 7554

Delovni čas od: 08:00-17:00 (od ponedeljka do petka)

Cena klica se obračuna po ceni lokalnega klica.

2. Prijava okvare preko internetne strani

www.candy.si

www.hoover.si

V obeh primerih prijave okvare morate imeti pri sebi serijsko številko aparata (16 mestna številka). Brez te številke ni mogoča prijava napaka.

Kje najti serijsko številko?

PRALNI STROJ ODPIRANJE SPREDAJ IN PRALNO SUŠILNI STROJI številka se nahaja na nalepki ko odprete vrata stroja (začne se na 3100..)

PRALNI STROJ ODPIRANJE ZGORAJ številka se nahaja na nalepki ko odprete pokrov filtra (začne se na 3100..)

SUŠILNI STROJ številka se nahaja na nalepki ko odprete vrata stroja (začne se na 3110..)

POMIVALNI STROJ številka se nahaja na desni stranici vrat (začne se na 32..)

ŠTEDILNIK številka se nahaja na zadnji stranici (začne se na 330..)

VGRADNA PEČICA številka se nahaja na spodaj na ohišju ko odprete vrata (začne se na 337..)

VGRADNA PLOŠČA številka se nahaja spodaj pod ploščo (začne se na 338..)

HLADILNIK številka se nahaja za posodo za zelenjavo ali na zadnji strani hladilnika (začne se na 34..)

NAPA številka se nahaja n notranjosti pod kovinskimi filtra (začne se na 369..)

ZAMRZOVALNA OMARA številka se nahaja za posodo za zelenjavo ali na zadnji strani hladilnika (začne se na 37..)

ZAMRZOVALNA SKRINJA številka se nahaja na zadnji strani (začne se na 3700..)

MIKROVALOVNA PEČICA številka se nahaja na zadnji strani (začne se na 3800..)

SESALNIK številka se nahaja na spodnjem delu sesalnika (začne se na 39..)

PRODAJA REZERVNIH DELOV:

ELECTRA PLUS d.o.o., Brnčičeva 13, telefon 059/ 022-522 ali 059/ 022-523, E-mail: electra.plus@siol.net, www.electraplus.si

Dodatne informacije o garanciji in podaljšanem jamstvu za izbrane aparate candy in hoover preverite na strani https://www.candy-home.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/ ALI https://www.hoover-home.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/

 

Candy Hoover d.o.o.

Letališka 35 - 1000 Ljubljana