Jamstvena izjava

Jamstvo važi  24 mjeseca od dana prodaje uz obavezno predočenje računa i jamstvenog lista ovlaštenom servisu. Uređaj je namijenjen isključivo za rad u domaćinstvu. 

Izjavljujemo da će proizvod u jamstvenom roku raditi ispravno ako se upotrebljava po datim tehničkim uputstvima te ćemo snositi sve troškove otklanjanja kvarova i tehničkih nedostataka koji bi nastali za vrijeme trajanja jamstva. U tom slučaju, podmirujemo  trošak transporta (vlakom, poštom, brodom i autobusom), ukoliko korisnik rukuje s proizvodom po uputstvima za montažu i rukovanje. Otklanjanje kvarova nastalih nepravilnim rukovanjem, zbog loših uvjeta ( prenizak ili previsok napon, vlaga, prehladni prostori za normalan rad hladnjaka… ), otklanjanje kvarova nastalih zbog nepravilne montaže ili održavanja kao i otklanjanje kvarova nastalih korištenjem uređaja u profesionalne svrhe (hoteli, restorani, čistionice, domovi...) ne podliježu jamstvu.

Jamstvo ne obuhvaća greške koje prouzroči strano tijelo ubačeno u uređaj, čišćenje filtera perilica rublja, posuđa te zamjene žarulja u hladnjacima i pećnicama.

Za vrijeme jamstvenog roka nije dopušteno da proizvod popravlja neovlaštena osoba.  U slučaju popravka dužeg od sedam dana, jamstvo se produljuje za period u kojem je uređaj bio neispravan. Prilikom prijave kvara, navedite vrstu kvara, model uređaja te osobne podatke.