Garanti

Reklamation

På alle produkter ydes den reklamationsret der til enhver tid er gældende i Danmark for privat køb for een familie.

Reklamations retten gælder således ikke for kommerciel anvendelse lige som flere familier, kollektiver eller lign.

Gem købsnotaen som dokumentation.

Mangel afhjælpning skal udføres af en af Candy udpeget autoriseret tekniker.

Reklamations retten gælder ikke ved fejlbetjening eller misligholdelse af produktet ligesom fejlopstilling eller fejlmontering. Vi forbeholder os retten til at debitere for omkostninger der er en følge af førnævnte fejl.