Информационна страница
Свободно стоящ Кондензер, 9 Kg, Клас A+++, Бяло
Свободно стоящ Кондензер, 9 Kg, Клас A+++, Бяло
RO H9A3TE-S
Разширено дистанционно управление и допълнително съдържание
Свободно стоящ Топлинна помпа, 9 Kg, Клас A++, Бяло
Свободно стоящ Топлинна помпа, 9 Kg, Клас A++, Бяло
RO H9A2TCEX-S
Разширено дистанционно управление и допълнително съдържание
Свободно стоящ Топлинна помпа, 8 Kg, Клас A++, Бяло
Свободно стоящ Топлинна помпа, 8 Kg, Клас A++, Бяло
RO H8A2TCEX-S
Разширено дистанционно управление и допълнително съдържание
Свободно стоящ Топлинна помпа, 7 Kg, Клас A++, Бяло
Свободно стоящ Топлинна помпа, 7 Kg, Клас A++, Бяло
CSO H7A2TE-S
Разширено дистанционно управление и допълнително съдържание
Свободно стоящ Heat Pump Inverter, 7 Kg, Клас A+++, Бяло
Свободно стоящ Heat Pump Inverter, 7 Kg, Клас A+++, Бяло
CSO H7A3TE-S
Разширено дистанционно управление и допълнително съдържание
Свободно стоящ Heat Pump Inverter, 8 Kg, Клас A+++, Бяло
Свободно стоящ Heat Pump Inverter, 8 Kg, Клас A+++, Бяло
CSO H8A3TE-S
Разширено дистанционно управление и допълнително съдържание
Свободно стоящ Топлинна помпа, 8 Kg, Клас A++, Бяло
Свободно стоящ Топлинна помпа, 8 Kg, Клас A++, Бяло
CSO H8A2TE-S
Разширено дистанционно управление и допълнително съдържание
Свободно стоящ Кондензер, 8 Kg, Клас B, Бяло
Свободно стоящ Кондензер, 8 Kg, Клас B, Бяло
CSO C8DG-S
Разширено дистанционно управление и допълнително съдържание
Свободно стоящ Кондензер, 8 Kg, Клас B, Бяло
Smart Condenser & Vented
Свободно стоящ Кондензер, 8 Kg, Клас B, Бяло
CS C8LF-S
Допълнително съдържание и контрол на близостта
Избрани 0 продуктите СравнениеСравнение