Информационна страница

Къде да ни намерите

Намерете търговски обект за продажба или обслужващ център на Candy близо до вас, между 300 оторизирани центрове. Можете да се възползвате от помощта на техници, непрекъснато обновяване на новите технологии и нови продукти.