Інформаційна сторінка

Гарантійний сертифікат

Технічний сервіс (GIAS є єдиною уповноваженою Фірмою, що здійснює гарантійний і післягарантійний ремонт електропобутових приладів, що випускаються підприємствами групи Сandy.

Гарантія на техніку торгової марки Сandy дійсна протягом 12 місяців з дати придбання за умови правильної експлуатації виробу відповідно до Інструкції з експлуатації й дотримання умов гарантії по пред’явленні правильно заповненого Гарантійного Сертифікату. Обов’язково повинні бути заповнені всі графи з серійним номером виробу, датою придбання, найменуванням торговельної організації, а також проставлені печатки торговельної організації.

Умови гарантії

1. Сертифікат.

 • Гарантія дійсна тільки при наявності дійсного Гарантійного Сертифікату.
 • Гарантійний Сертифікат недійсний при наявності в ньому помилок, виправлень і невідповідностей.
 • У Сертифікаті повинні бути заповнені графи: серійний номер виробу, дата продажу, підпис продавця, печатка торговельної організації. При відсутності дати продажу термін гарантії.

автоматично рахується від дати виготовлення виробу.

2.Транспортування й зберігання.

 • Будь-які недоліки виробу, викликані недбалим транспортуванням і зберіганням виробу, не підлягають безкоштовному гарантійному ремонту.

3. Установка й експлуатація. Безкоштовний гарантійний ремонт не проводиться, якщо недолік виробу викликаний:

 • Неправильним підключенням виробу до мереж електро-, водо- та газопостачання, а також невідповідністю параметрів вищевказаних мереж параметрам, пропонованим обов’язковими державними

стандартами й Інструкцією з експлуатації (ДСТУ 3135.0-95, ДСТУ 3135.4-95, ГОСТ 27570.0-87, ГОСТ 12.1.030-81).

 • Експлуатація виробів, підключених до мережі 220 вольт без заземлення, а також підключених до джерела водопостачання без окремого крану подачі води до виробу - є суттєвим порушенням.

Інструкції з експлуатації та може бути підставою для зняття виробу з гарантійного обслуговування.

 • Використання виробу не відповідно до Інструкції з експлуатації, а також недбалою експлуатацією, які спричинили виникнення механічних або інших видів недоліків.
 • Використання виробу в невідповідності до його прямого призначення або при експлуатації товару у комерційних цілях (тобто не для домашнього вжитку, в промислових умовах).
 • При порушенні пломбування та з інших причин, які не залежать від заводу-виробника.
 • Недбалості при зберіганні, експлуатації та транспортуванні власником, торговою або транспортною організацією.

У випадку втрати гарантійного талона або чека , власник позбавляється права на безкоштовне сервісне обслуговування.

У разі підключення техніки не сертифікованим сервісним центром, виріб знімається з гарантії.

4.Ремонт. Безкоштовний гарантійний ремонт не проводиться, якщо виріб:

 • Має сліди стороннього втручання або ремонту особами, які не є спеціалістами сервісного центру.
 • Має не санкціоновані Фірмою зміни конструкції або неприйнятні комплектуючі.
 • Має ушкодження, викликані непередбаченими явищами й діями стихії.
 • Має ушкодження, викликані використанням нестандартних і неприйнятних видаткових матеріалів і приладів; дефектів системи, до якої цей виріб був підключений чи під’єднаний.
 • Має ушкодження, викликані потраплянням усередину виробу сторонніх предметів, агресивних речовин, рідини, використання миючих засобів із підвищеним вмістом кислоти та хлору, тварин або комах.
 • Не має серійного номера або його неможливо встановити.
 • Має некомплектність після його продажу.
 • Має механічні пошкодження (скляні та пластикові вироби).

Гарантія не поширюється на видаткові матеріали й аксесуари.

5. Відповідальність.

 • Фірма не несе відповідальності за будь-який, заподіяний Вам чи оточуючим збиток через порушення правил Інструкції з експлуатації, особливо викликаних неправильним підключенням виробу до мереж.

електро-, водо- і газопостачання й неприпустимих змін параметрів у вищевказаних мережах, неправильною експлуатацією, несанкціонованим ремонтом, використанням виробу не за прямим призначенням.

 • Введення виробу в експлуатацію й доробка мереж електро-, водо- і газопостачання для сумісності з виробом не є зоною відповідальності Фірми й Фірмою не оплачується.
 • У випадку виникнення яких-небудь проблем з Вашим виробом, перед тим як викликати майстра, перевірте правильність установки й функціонування приладу відповідно до Інструкції з

експлуатації. Оплату виклику ви будете робити за свій рахунок, якщо виріб був у робочому стані або був неправильно встановлений або використаний.

 • За якість гарантійного ремонту відповідальність несе обслуговуюча організація (служба сервісу).