Potvrdenie žiadosti o návod na obsluhu

Ďakujeme Vám za vyplnenie. Pošleme vám čo najskôr návod na obsluhu v elektronickej forme, ktorý ste požadovali.