Nové energetické štítky

Od 1. marca 2021 sú zavedené nové energetické štítky podľa Nariadenia EÚ pre práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu a chladiace spotrebiče (vrátane vinoték a mrazničiek). 

Čo všetko sa pri tej príležitosti mení?

Prečo nový energetický štítok?

V dôsledku nárastu vývoja energeticky účinných produktov a kvôli nejasným rozdielom medzi A a A pre spotrebiteľov sa Európska komisia rozhodla postupne zmeniť kategórie energetických štítkov a znovu zaviesť jednoduchšiu škálu od A do G.

Čo je nové?

Pozmenené označovanie energetickej účinnosti

Bežne sa vyskytujúce triedy s označením „Plus“, jako A +++, A ++ a A +, sú nahradené novou stupnicou spotreby energie od A do G.

QR kód

QR kód vás presmeruje do Európskeho registra výrobkov pre energetické značenie (EPREL), kde nájdete okrem energetického štítku ešte ďalšie informácie o výrobku. Tu si tiež budete môcť stiahnuť informačný list produktu a všetkých ostatných spotrebičov s novým energetickým štítkom.

Hodnotenie hluku

Na energetickom štítku nájdete aj hodnotenie hluku. Napríklad v prípade práčok a práčok so sušičkou sa zobrazia emisie hluku šírených vzduchom počas odstreďovania vyjadrené v dB (A).

Objemy úložných priestorov

Nové štítky pri chladiacich spotrebičoch uvádzajú celkový objem jednotlivých oddielov chladničky a mrazničky.

Práčky
 • QR kód
 • Trieda energetickej účinnosti
 • Vážená spotreba energie* v kWh / 100 prevádzkových cyklov (v programe Eco 40-60)
 • Maximálna kapacita
 • Trvanie programu “Eco 40-60”
 • Vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový cyklus (v programe Eco 40-60)
 • Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním
 • Úroveň emisií hluku vo fáze odstreďovania (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku

*Hodnoty platia pre štvrtinovú, polovičnú a plnú náplň.

Práčky so sušičkou
 • QR kód
 • Trieda energetickej účinnosti** (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia)
 • Trieda energetickej účinnosti* (iba cyklus prania)
 • Vážená spotreba energie v kWh / 100 prevádzkových cyklov (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia**)
 • Vážená spotreba energie * v kWh / 100 prevádzkových cyklov (iba cyklus prania)
 • Maximálna kapacita (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia**)
 • Maximálna kapacita (iba cyklus prania)
 • Vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový cyklus (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia**)
 • Vážená spotreba * vody v litroch / prevádzkový cyklus (iba cyklus prania)
 • Trvanie programu (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia**) pri plnej náplni
 • Trvanie programu “Eco 40-60” (iba cyklus prania) pri plnej náplni
 • Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním*
 • Úroveň emisií hluku vo fáze odstreďovania (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku

*Hodnoty platia pre štvrtinovú, polovičnú a plnú náplň. Počas prania a sušenia polovičnej a plnej náplne.
**Pranie a sušenie

Umývačky
 • QR kód
 • Trieda energetickej účinnosti
 • Vážená spotreba energie v kWh / 100 prevádzkových “Eco” cyklov
 • Počet súprav riadu
 • Vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový “Eco” cyklus
 • Trvanie programu “Eco”
 • Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku
Mrazničky a chladničky
 • QR kód
 • Trieda energetickej účinnosti
 • Spotreba energie v kWh / rok (merané za nových štandardných podmienok)
 • Celkový objem všetkých mraziacich oddielov
 • Celkový objem všetkých chladiacich oddielov
 • Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku
Vinotéky
 • QR kód
 • Trieda energetickej účinnosti
 • Spotreba energie v kWh / rok (merané za nových štandardných podmienok)
 • Počet štandardných fliaš vína, ktoré môžu byť skladované
 • Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku