Článok

Varné dosky

Opravné opatrenia pri niektorých varných doskách

Candy Hoover Group venuje zvláštnu pozornosť kvalite a bezpečnosti svojich produktov a spokojnosť zákazníkov je náš hlavný cieľ. Po starostlivých skúškach sme z tohto dôvodu považovali za nutné uskutočniť kontrolu funkčnosti jednej súčiastky, používanej na niektorých varných doskách, vyrobených od 1. apríla do 30. októbra 2010.

Výrobca a miesto výroby

USINE de Rosieres, Francie. Závod Candy Group.

Riziko

Existuje potencionálne riziko úniku plynu za určitých extrémnych podmienok teploty a tlaku plynu: to by mohlo zapríčiniť vznietenie spotrebiča.

Postupujte nasledovne:

Skontrolujte sériové číslo vášho zariadenia, aby ste zistili, či je nutné zariadenie kontrolovať. Aby ste sa dozvedeli, či spadá váš produkt do súpisu dotknutých zariadení, skontrolujte nasledujúci zoznam:

Model domáceho spotrebičaZodpovedajúce sériové číslo
PV640SN33800200
PV 640 SX33800201
PV750SN33800206
PV 750 SX33800207
PSP 640 GRAFITE33800217
PSP640AQUA33800218
PSP 750 GRAFITE33800219
PSP 750 AQUA33800220
PSP640ZEN33800464
PSP 750 ZEN33800465