Informačná stránka

Varné dosky

Opravné opatrenia pri niektorých varných doskách

Candy Hoover Group venuje zvláštnu pozornosť kvalite a bezpečnosti svojich produktov a spokojnosť zákazníkov je náš hlavný cieľ. Po starostlivých skúškach sme z tohto dôvodu považovali za nutné uskutočniť kontrolu funkčnosti jednej súčiastky, používanej na niektorých varných doskách, vyrobených od 1. apríla do 30. októbra 2010.

Výrobca a miesto výroby

USINE de Rosieres, Francie. Závod Candy Group.

Riziko

Existuje potencionálne riziko úniku plynu za určitých extrémnych podmienok teploty a tlaku plynu: to by mohlo zapríčiniť vznietenie spotrebiča.

Postupujte nasledovne:

Skontrolujte sériové číslo vášho zariadenia, aby ste zistili, či je nutné zariadenie kontrolovať. Aby ste sa dozvedeli, či spadá váš produkt do súpisu dotknutých zariadení, skontrolujte nasledujúci zoznam:

Model domáceho spotrebiča Zodpovedajúce sériové číslo
PV640SN 33800200
PV 640 SX 33800201
PV750SN 33800206
PV 750 SX 33800207
PSP 640 GRAFITE 33800217
PSP640AQUA 33800218
PSP 750 GRAFITE 33800219
PSP 750 AQUA 33800220
PSP640ZEN 33800464
PSP 750 ZEN 33800465