Trio

Opravné opatrenia pri niektorých modeloch rady Trio

TRIO je exkluzívny domáci spotrebič Skupiny Candy, ktorý v jednom výrobku spája varnú dosku, rúru a umývačku. Candy Hoover Group venuje zvláštnu pozornosť kvalite a bezpečnosti svojich produktov a spokojnosť zákazníkov je náš hlavný cieľ. Po starostlivých skúškach sme z tohto dôvodu považovali za nutné uskutočniť kontrolu funkčnosti jednej súčiastky, používanej na niektorých produktoch rady TRIO, vyrobených od 2. mája 2005 do 30. marca 2008.

Výrobca a miesto výroby

USINE de Rosieres, Francie. Závod Candy Group.

Riziko

Existuje potencionálna možnosť, že jedna chybná súčiastka umývačky by mohla spôsobiť prehriatie, ktoré by mohlo zapríčiniť vznietenie zariadenia.

Postupujte nasledovne:

Skontrolujte sériové číslo vášho zariadenia, aby ste zistili, či je nutné zariadenie kontrolovať. Aby ste sa dozvedeli, či spadá váš produkt do súpisu dotknutých zariadení, skontrolujte nasledujúci zoznam:

Model domáceho spotrebičaZodpovedajúce sériové číslo
CF TRIO 501 33000133 0539 0000 a 33000133 0813 9999
CF TRI 5 MX33000135 0539 0000 a 33000135 0813 9999
CF TRI 5 M33000138 0539 0000 a 33000138 0813 9999
CF TRI 5 G33000139 0539 0000 a 33000139 0813 9999
CF TRIO 501X 33000142 0539 0000 a 33000142 0813 9999
TRIO 501/1X33000177 0539 0000 a 33000177 0813 9999
TRIO 501/1 33000178 0539 0000 a 33000178 0813 9999
CF TRIO 501/1 X UK33000187 0539 0000 a 33000187 0813 9999
CF TRIO 50333000134 0519 0000 a 33000134 0813 9999
CF TRI 5 VX 33000136 0519 0000 a 33000136 0813 9999
CF TRI 5 E33000137 0519 0000 a 33000137 0813 9999
CF TRI 5 V 33000140 0519 0000 a 33000140 0813 9999
CF TRIO 503 X33000141 0519 0000 a 33000141 0813 9999
TRIO 503/1X  33000175 0519 0000 a 33000175 0813 9999
CF TRIO 503/133000176 0519 0000 a 33000176 0813 9999
CF TRIO 503/1 X UK 33000186 0519 0000 a 33000186 0813 9999