Regulamin Promocji

Dostępne są dwie promocje:

 • 5 LAT GWARANCJI CANDY
 • 10 LAT GWARANCJI NA SILNIK INWERTEROWY CANDY

 

5 LAT GWARANCJI CANDY

 • 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “ 5 lat gwarancji Candy” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod nr KRS 0000141545, NIP 5261049284, regon 011735173, zwaną dalej Organizatorem.

1.2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Promocja rozpoczyna się 15 czerwca 2015 roku i trwa do odwołania jej przez Organizatora.

1.4. Promocja dotyczy wybranych modeli produktów do zabudowy marki Candy zakupionych przez Uczestników Promocji w Studiach Mebli Kuchennych i w sklepach detalicznych oraz pralka z linii Grando Comfort i Grando Vita dostępnych w sklepach detalicznych w okresie trwania Promocji.

1.5. Produkty objęte promocją są wymienione w punkcie 2.2.

1.6. Promocja obsługiwana jest przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o.

1.7. Organizator Promocji jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji.

1.8. Dane Osobowe Uczestników Promocji  w postaci:  imię  i nazwisko, data urodzin, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres email -  będą   przetwarzane   wyłącznie   w   celu   i   zakresie   niezbędnym   dla przeprowadzenia   Promocji,   to   jest   w   celu:    dokonania rejestracji Uczestnika Promocji na stronie Organizatora, wystawienia certyfikatu w Promocji,  skorzystania przez Uczestnika Promocji z uprawnień gwarancyjnych i złożenia reklamacji, weryfikacji   Uczestnika  Promocji w rozpatrywaniu reklamacji, wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Promocji w zakresie przedłużonej gwarancji.

1.9. Podstawą   prawną   przetwarzania   danych   osobowych   Uczestnika Promocji   jest   jego   zgoda. Przystąpienie   do   udziału   w   Konkursie   jest   równoznaczne   z   wyrażeniem   zgody   na przetwarzanie danych osobowych w określnym w Regulaminie zakresie. 1.10. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik Promocji ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Organizatora drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.11. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Uczestnika Promocji  w trakcie jej trwania będzie równoznaczne z jego wycofaniem się z Promocji i obliguje Organizatora do niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych Uczestnika Promocji ze wszystkich swoich zasobów.

1.12. Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji przez Organizatora zobowiązań wynikających z Promocji,  Dane Osobowe Uczestnika Promocji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i  numery telefonu kontaktowego mogą być   przekazywane   firmom   kurierskim lub innym podmiotom świadczącym usługi pocztowe w   zakresie  niezbędnym   do   wysyłki naprawionego w związku z reklamacją towaru.

1.13. Organizator informuje o zawarciu umowy powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji z firmą Tech Wizards Filip Gregoriew, 34-460 Szczawnica , os. XX-Lecia 2 lok. 31, NIP 7352674333, REGON 368941312,  która to umowa jest niezbędna do wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji. Podmiot, któremu powierzono Dane Osobowe Uczestników Promocji przetwarza dane w imieniu Organizatora jako Administratora Danych osobowych.  Organizator potwierdza, że umowa powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji odpowiada wymagania art.  28 RODO, zaś podmiot, któremu dane zostały powierzone zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę i zasoby środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.

1.14. Dane   Osobowe   Uczestników Promocji  będą   przetwarzane   przez   Organizatora   do   czasu przedawnienia roszczeń  Uczestników Promocji związanych z organizacją Promocji.

1.15. Organizator będzie przechowywał Dane Osobowe Uczestników Promocji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,   zabraniem   przez   osobę   nieuprawnioną,   przetwarzaniem   z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.16. Uczestnik Promocji  ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania,   usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przenoszenia   danych.   Wszelką korespondencję   dotyczącą   przetwarzania   danych   osobowych   należy   kierować   do Organizatora na adres: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

1.17. Uczestnik Promocji, którego dane dotyczą może także skorzystać z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 2. ZASADY PROMOCJI

2.1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2.2. Produkty objęte promocją:

 

Pralki: GSF 1510LWHC3; GV 138TWHC3; GV 1310TWHC3; GV4 137TWHC3; GC4 1072D3; GC4 1062D3; GV4 117D3; GC4 1072D3; GC4 1062D3; GV4 117D3; CS4 1062D3; CS4 1372D3; CS4 1262D3; GVS 138DC3-S; GVS 158TWHC3; CST 372L; CST G370D-S; CS 1292D3; CST GP370D; CSS 1292D3-S; CSS4 127T3DR; CSS4 1372D3/1-S; CS3 1162D3; CBWM712D-S; CSS 1382D3-S; CSS 1492D3-S; CLT G370DM-S; CSS4 1382D3/2-S; CVST G372DM; CST 360L-S; GVS4 137TWHC3-S; GVS 138 TC3-S; CSS 148T3DR-S; GVS4 137TWC3; CST G384D; GVS4 117TC3/1-S; CVST G382DM-S; CS4 1072D3; CS 1382D3; CLT 272L-S; CS4 1172D3; GC4 1071D1; CS 1492D3-S; CST 370L; GVS4 137TWHC3-S; GVF4 137LWHC3-S; GVS44 138TWHC3-S; GVS 158TH3-S; GVS 158TWHC3-S; GVS 159TWHC3-S; GVS 1510TWHC3-S; GVF 1510LWHC3-S; CS4 1272DE/1-S; CS4 1062DE/1-S; CST 07LE/1-S; CSTG 27TE/1-S; CS44 128TXME/2-S; CSO 1485TE-S; CS 1282DE-S; CS 1492DE-S; CSO 14105TE/1-S; CSTG 072DE/1-S; CS4 1262DE/1-S; CS34 1062DE/2-S; CST 27LE/1-S; CS4 1061DE/1-S; CS 1072DE/1-S; CS 1292DE-S; CS4 1062DE/2-S; CST 07LET/1-S; CSTG 072DET/1-S

Pralko-suszarki: GVW 5107LWHC; GVW 5117LWHCS; CSW4 465D; GVSW4 465THC/2-S; GVSW4465TWHC/2-S; GVSW45 485TWHC-S; GVSW 585TWHC-S; GVSW 586TWHC-S; GVFW 596TWHC-S; GVFW 4106LWHC-S; GVFW 4128LWHC-S; CSW 485D-S; GVSW4 465D; CBWD8514D-S; CSWS 485D/5-S; GVSW 486T/5-S; CSWS40 464TDR/2-S; CSW4 364D/2-S; CSWS 485TDR/5-S; CSWS 4852DWE/1-S; CSWS4464TWME/2-S

Piekarnik New Elite FCNE828X WIFI, FCT825XL WIFI,  FCP625NXL/E,

Piekarniki z funkcją pary FCTS886X WIFI; FSCTXL815 WIFI; FCPS615X

Piekarniki z pirolizą FCPK626XL/E; FCPK626W/E; FCPK626N/E

Piekarniki z czyszczeniem parowym FCP625XL/E; FCP625NXL/E; FCP625WXL/E; FCT615XL; FCT615NXL; FCT615WXL, FIDCP N625

Piekarniki Classic FCR 824 BA/E; FCR 824 GH/E; FCT200N/E

Płyty indukcyjne 60 cm  CTPJ644MCWIFI; CTP644MC; CTP643C; CIB633V4TP; CTP644C; CIS642MCTT; CI642CTT, CTP643C/4U; CIS642SCTT; CTP6SC4/E1

Płyty Ceramiczne 60 cm CH64CCW; CC64CH; CH64CCB

Płyty Domino CDI30; CDH30

Płyty gazowe 75 cm szklane CVG74WPW; CVG74WPB

Płyty gazowe 75 cm stalowe CHG7WLWPX; CHG74WX

Płyty gazowe 75 cm Classic CHW74WGTGH; CHW74WTX

Płyty gazowe 60 cm szklane CDK6GF4WEKB; CVG6BR4WPW; CVG6WW; CVG6B; CVW6BB

Płyty gazowe 60 cm stalowe CHG6BRWPX; CHG6BF4WPX; CHG6BRX; CHG6BR4WX; CHW6BR4WX; CHW6BRX; CHG6LX; CHW6LX; CHW6LWW; CHW6LBB

Płyty gazowe 60 cm Classic CHW6BR4WGTGH; CHW6BR4WGTWA

Okapy 90 cm CVMA90W; CVMA90N

Okapy 60 cm CVMA60B; CVMA60N; CBT625/2X; CBT625/2W; CBT625/2B; CBG625/1X; CBG625/1W; CBG625/1N

Okapy 60 cm Classic CCC60BA; CCC60GH; CCC60X; CCC60W; CCC60N

Piekarniki mikrofaloweMIC440VTX

Kuchenki mikrofalowe  MIC25GDFX; MICG25GDFW; MICG25GDFN; MIC20GDFX; MIC20GDFB; MIC20GDFN; MIC20GDFBA; MIC20GDFGH; MIC201EX

Chłodziarko-zamrażarki Combi  BCBF182N; BCBF174FT; CBT7719FW; CBT5518EW

Lodówki, zamrażarki podblatowe CFU135NE; CRU164NE; CRU160NE

Chłodziarki do wina CCVB15; CCVB30; CCVB60D

Zmywarki 60 cm CDIMN 4S622PS; CDIMN 4D622PB; CDIN 4D530PB; CDIMN 2D622PB; CDIMN 2S622PS; CELDIMN 2D620PB; CLVI 2D520PB; CDIN 1L360PB; CI3E6L0W

Zmywarki 45 cm CDI2T1047; CDI2L1047; CDI2D949; CDIH 2D949; CDIH 2L1047; CDIH 2T1047

Suszarka do zabudowy  CBTD 7A1TE-S

Pralko-suszarkiCBWDS8514TH; CBWD8514D-S

Pralki CBWMS 914TWH; CBWM814D-S; CBWM712D-S

Kuchnie wolnostojące Trio 3-w-1 TRIO9501/1W/NG; TRIO9501/1X/NG; TRIO 9503/1 W/U; TRIO 9503/1 X/U

 2.3. Każdy uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do 5 letniej gwarancji jakości na produkt wymieniony w punkcie 2.2, licząc od daty zakupu.

2.4. Uczestnik Promocji, który zakupił nowe i pełnowartościowe produkty wymienione w punkcie 2.2. w trakcie trwania Promocji, ma prawo do bezpłatnego przedłużenia gwarancji do 5 lat, pod warunkiem rejestracji produktów na stronie www.gwarancja.candy.pl zgodnie z postanowieniami §3.

2.5. Uczestnik Promocji ma prawo do korzystania z bezpłatnego usuwania usterek technicznych piekarników, płyt, zmywarki, chłodziarko- zamrażarki, pralki, objętych 5 letnią gwarancją, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 5 lat od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze Vat), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Candy Hoover.

2.6. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z 5 letniej gwarancji jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu produktu wraz z Certyfikatem otrzymanym zwrotnie, po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową www.gwarancja.candy.pl

2.7. Dane dotyczące modelu produktu oraz daty jego zakupu, na obu dokumentach, muszą być zgodne.

2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz za systemy zabezpieczeń (komputera, poczty) w wyniku których Certyfikat nie może zostać poprawnie wygenerowany lub nie może dotrzeć do Klienta.

2.9. Data zakupu produktu podana podczas rejestracji, a w efekcie wygenerowana na Certyfikacie, zostanie zweryfikowana w punkcie serwisowym z dowodem zakupu. Niezgodność tych dat wiąże się z możliwością utraty przedłużonej gwarancji na zakupiony produkt.

2.10. Certyfikat przedłużonej gwarancji podlega weryfikacji przez autoryzowany serwis Candy. W przypadku podejrzeń, co do jego autentyczności autoryzowany serwis Candy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Wystąpienie wątpliwości co do autentyczności może skutkować utratą przedłużonej gwarancji na produkt.

2.11. W przypadku stwierdzenia usterki Organizator, według własnej decyzji: w terminie do 60 dni kalendarzowych dokona naprawy lub wymiany wadliwego produktu, na nowy egzemplarz tego samego lub, w przypadku niedostępności, innego modelu o specyfikacji nie gorszej niż egzemplarz podlegający wymianie.

2.12. W razie wymiany produktu na nowy pozostaje w mocy termin upływu gwarancji określony w Certyfikacie.

2.13. Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.14. Gwarancja obejmuje uszkodzenia produktu eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu.

Gwarancja nie obejmuje:

a) Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem innym niż w warunkach gospodarstwa domowego.

b) Uszkodzeń o charakterze mechanicznym, w tym również pokręteł, uchwytów, rusztów.

c) Uszkodzeń będących następstwem stosowania nieprawidłowych środków czyszczących.

d) Uszkodzeń będących następstwem działania czynników zewnętrznych.

e) Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, w szczególności: wykorzystywania do celów innych niż przeznaczony, użytkowania w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi.

f) Uszkodzeń powstałych w wyniku zmian konstrukcyjnych lub przeróbek.

g) Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany serwis.

h) Uszkodzeń będących wynikiem wypadków, zdarzeń naturalnych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, zalania cieczą, pożaru, lub jakiegokolwiek innego powodu będącego wynikiem działania siły wyższej.

i) Uszkodzeń oświetlenia.

j) Uszkodzeń spowodowanych korozją.

2.15. Przedłużona gwarancja jest przypisana do zarejestrowanego modelu płyty/piekarnika/zmywarki/chłodziarko- zamrażarki, pralki na podstawie numeru seryjnego oraz daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu produktu.

2.16. Raz zarejestrowany produkt, w związku z Promocją 5 lat gwarancji lub 10 lat gwarancji na silnik inwerterowy nie podlega ponownej rejestracji.

 

 • 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

3.2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu urządzeń wymienionych w ust. 2.2., jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.

3.3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji i uzyskania 5. letniej gwarancji jest dokonanie rejestracji na stronie www.gwarancja.candy.pl nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu urządzenia (daty umieszczonej na dowodzie zakupu).

3.4. Rejestracja do celów Promocji wymaga podania następujących informacji dotyczących Uczestnika Promocji oraz zakupionego urządzenia:

a) Adres email

b) Data zakupu towaru

c) Model i numer seryjny zakupionego urządzenia

d) Kwota zakupu

e) Miejsce zakupu

f) Imię

g) Nazwisko

3.5. Po dokonaniu poprawnej rejestracji do Promocji Uczestnik otrzyma zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany podczas rejestracji adres email Certyfikat uprawniający do 5 letniej gwarancji, w postaci dokumentu w formacie pliku PDF. Certyfikat ten wraz z dowodem zakupu jest wymagany przy zgłoszeniu reklamacji w celu skorzystania z objętej gwarancją bezpłatnej naprawy serwisowej.

 

 • 4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B,

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz do 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.

 

 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.

5.2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.candy.pl; www.gwarancja.candy.pl

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.

5.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.5. Organizator zobowiązuje się do weryfikacji zgłoszenia w terminie do 31 dni od dnia zgłoszenia.

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.

5.7. Termin zakończenie Promocji zostanie zakomunikowany przez organizatora na stronie internetowej www.gwarancja.candy.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

10 LAT GWARANCJI NA SILNIK INWERTEROWY CANDY                     

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “10 lat gwarancji na silnik INVERTER” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w  Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141545, NIP 5261049284, regon 011735173, adres poczty elektronicznej: candy@candy.pl, nr tel.: +48 22 439 05 86, zwaną dalej Organizatorem
 2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 1 grudnia 2015 roku i trwa do odwołania jej przez Organizatora.
 4. Promocja dotyczy pralek i pralko - suszarek marki Candy, zakupionych jako nowe i pełnowartościowe w okresie trwania Promocji.
 5. Promocją objęte są następujące urządzenia: GSF 1510LWHC3; GV 138TWHC3; GV 1310TWHC3;  GV4 137TWHC3; GVW 5107LWHC; GVW 5117LWHCS; GVS4 137TWHC3-S; GVF4 137LWHC3-S; GVS44 138TWHC3-S; GVS 158TH3-S; GVS 158TWHC3-S; GVS 159TWHC3-S; GVS 1510TWHC3-S; GVF 1510LWHC3-S; GVSW4 465THC/2-S; GVSW4465TWHC/2-S; GVSW45 485TWHC-S; GVSW 585TWHC-S; GVSW 586TWHC-S; GVFW 596TWHC-S; GVFW 4106LWHC-S; GVFW 4128LWHC-S; RO4 1274DXH5\1-S; RO41276DWHC6/1-S; RO4 1274DWME/1-S; RO41274DWMCE/1-S; RO41276DWMCRE-S; RO 1284DWME/1-S; RO 1284DWMCE/1-S; RO 1484DWME/1-S; RO 1486DWME/1-S; RO 1486DWMCE/1-S; RO1484DWMCRE/1-S; RO 1294DWME/1-S; RO 1494DWME/1-S;  RO 1496DWME/1-S; RO1494DWMCE/1-S; RO 1496DWMCE/1-S; RO1496DWMCRE/1-S; RO 14104DWME/1-S; RO14104DWMCE/1-S; RO 16104DWME/1-S; RO 16106DWME/1-S; RO16106DWMCE/1-S; RO14116DWMCE/1-S; RO14146DWMCE/1-S; RO 1284DXH5\1-S; RO 1484DXH5\1-S; RO 1486DXHC5\1-S; RO 1486DWHS7\1-S; RO 1486DWHC7\1-S; RO 1294DXH5\1-S; RO 1494DXH5\1-S; RO 1496DHC3\1-S; RO 1496DWH7\1-S; RO 1496DWHC7\1-S; RO 14104DXH5\1-S; RO 16104DXH5\1-S; RO16106DXHC5\1-S; RO 16106DWH7\1-S; RO16106DWHC7\1-S; ROW 4854DWME/1-S; ROW4856DWMCE/1-S; ROW 4964DWME/1-S; ROW4964DWMCE/1-S; ROW4966DWMCE/1-S; ROW61064DWMCE-S; ROW41494DWMCE-S; ROW 4854DXH\1-S; ROW 4856DHC/1-S; ROW 4856DWHC/1-S; ROW 4964DXH\1-S; ROW 4966DHC\1-S; ROW 4966DWHC\1-S; RO H9A3TE-S; CS4 127TXME/1-S; CSS44 128TWMCE-S; CSS4147TWMCE/1-S; RO441286DWME-S; CS4 127TXME/2-S; CSWS4 464TWMCE-S; RO441284DWME-S; ROW4 2644DWME-S; RCSS 149HMC-S; RPW41066BWMBC-S; RPW4966BWMR/1-S; RP 596BWMBC/1-S; RP4 476BWMR/1-S; RP 586BWMBC/1-S;     RP 496BWMBCB/1-S; RP 496BWMR/1-S; RP 5106BWMBC/1-S; RP 486BWMR/1-S; RP 4146BWMBC/1-S; RP 4116BWMBC/1-S; RPW4856BWMBCB-S; CBW 48TWME-S, RP4 476BWMBC/1-S, RP4 476BWMRR/1-S, ROW 4854DWMT/1-S, RO41274DWMST/1-S, RO4 1274DWMT/1-S, RO41276DWMCRT-S, RO41274DWMSE/1-S, RO1484DWMCRT/1-S, CSTG 26TME/1-S, CSTG 46TME/1-S, CSTG 37TMCE/1-S, CSTG 47TME/1-S, CSTG 38TMCE/1-S, CSTG 48TME/1-S, CS4 147TXME/1-S, RO41274DWMCT/1-S, RO441286DWMSE-S, RO441284DWMT-S, RO441286DWMST-S, CS 147TXME/1-S, CS 128TXME-S, CS 128TXME/1-S, CS 1410TXME/1-S, RO 1496DWMT/1-S, RO 1284DWMT/1-S, RO 1284DWMCT/1-S, RO 1484DWMT/1-S, RO 1486DWMT/1-S, RO 1486DWMCT/1-S, RO1484DWMCRT/1-S, RO 1294DWMT/1-S, RO 1494DWMT/1-S, RO 1496DWMT/1-S, RO1494DWMCT/1-S, RO 1496DWMCT/1-S, RO1496DWMCRT/1-S, RO 14104DWMT/1-S, RO 16106DWMT/1-S, RO16106DWMCT/1-S, RO14116DWMCT-S, RO14146DWMCT/1-S, RP 696BWMR/1-S, RP 696BWMRR/1-S, RP 4106BWMR/1-S, RP 6106BWMR/1-S, RP 4116BWMBCB-S, RP 4146BWMR/1-S.
 6. Promocja obsługiwana jest przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
 7. Organizator Promocji jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji.
 8. Dane Osobowe Uczestników Promocji w postaci:  imię  i nazwisko,  data urodzin, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres email -  będą   przetwarzane   wyłącznie   w   celu   i   zakresie   niezbędnym   dla przeprowadzenia   Promocji,   to   jest   w   celu:    dokonania rejestracji Uczestnika Promocji na stronie Organizatora, wystawienia certyfikatu w Promocji,  skorzystania przez Uczestnika Promocji z uprawnień gwarancyjnych i złożenia reklamacji, weryfikacji   Uczestnika  Promocji w rozpatrywaniu reklamacji, wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Promocji w zakresie przedłużonej gwarancji.
 9. Podstawą prawną   przetwarzania   danych   osobowych   Uczestnika Promocji   jest   jego   Przystąpienie   do   udziału   w   Konkursie   jest   równoznaczne   z   wyrażeniem   zgody   na przetwarzanie danych osobowych w określnym w Regulaminie zakresie.
 10. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik Promocji ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Organizatora drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Uczestnika Promocji w trakcie jej trwania będzie równoznaczne z jego wycofaniem się z Promocji i obliguje Organizatora do niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych Uczestnika Promocji ze wszystkich swoich zasobów.
 12. Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji przez Organizatora zobowiązań wynikających z Promocji, Dane Osobowe Uczestnika Promocji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i  numery telefonu kontaktowego mogą być   przekazywane   firmom   kurierskim lub innym podmiotom świadczącym usługi pocztowe w   zakresie  niezbędnym   do   wysyłki naprawionego w związku z reklamacją towaru.
 13. Organizator informuje o zawarciu umowy powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji z firmą  z  firmą Tech Wizards Filip Georgiew, NIP 7352674333, REGON 368941312, 34-460 Szczawnica ,  XX-Lecia 2 lok. 31, która to umowa jest niezbędna do wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji. Podmiot, któremu powierzono Dane Osobowe Uczestników Promocji przetwarza dane w imieniu Organizatora jako Administratora Danych osobowych.  Organizator potwierdza, że umowa powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji odpowiada wymagania art.  28 RODO, zaś podmiot, któremu dane zostały powierzone zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę i zasoby środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.
 14. Dane Osobowe   Uczestników Promocji  będą   przetwarzane   przez   Organizatora   do   czasu przedawnienia roszczeń  Uczestników Promocji związanych z organizacją Promocji.
 15. Organizator będzie przechowywał Dane Osobowe Uczestników Promocji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem   przez   osobę   nieuprawnioną,   przetwarzaniem   z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 16. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania,   usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przenoszenia      Wszelką korespondencję   dotyczącą   przetwarzania   danych   osobowych   należy   kierować   do  Organizatora na adres: AL.Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.       
 17. Uczestnik Promocji, którego dane dotyczą może także skorzystać z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 2. ZASADY PROMOCJI
 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Gwarancja w przypadku awarii silnika obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę silnika w okresie 10 lat od daty dokonania zakupu urządzenia. Gwarancja nie obejmuje kosztów dojazdu  i robocizny technika w roku trzecim i latach kolejnych.
 3. Gwarancja nie obejmuje wymiany silnika, którego awaria powstała w wyniku:
 1. a) Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi i przeznaczeniem tego rodzaju urządzenia,
 2. b) Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany serwis.
 3. c) Uszkodzeń będących wynikiem wypadków, zdarzeń naturalnych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, lub jakiegokolwiek innego powodu będącego działaniem siły wyższej.
 1. Gwarancja dotyczy jedynie sprzętu eksploatowanego w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego i obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z 10 letniej gwarancji jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu wraz z Certyfikatem otrzymanym zwrotnie, po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową gwarancja.candy.pl. Dane dotyczące modelu urządzenia oraz daty jego zakupu, na obu dokumentach, muszą być zgodne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz za systemy zabezpieczeń (komputera, poczty) Uczestnika Promocji, w wyniku których Certyfikat nie może zostać poprawnie wygenerowany lub nie może dotrzeć do Uczestnika Promocji.
 4. Data zakupu podana podczas rejestracji, a w efekcie wygenerowana na Certyfikacie, zostanie zweryfikowana w punkcie serwisowym z dowodem zakupu. Niezgodność tych dat wiąże się z możliwością utraty przedłużonej gwarancji na zakupione urządzenie.
 5. Certyfikat przedłużonej gwarancji podlega weryfikacji przez autoryzowany serwis Candy. W przypadku podejrzeń, co do jego autentyczności autoryzowany serwis Candy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Wystąpienie wątpliwości co do autentyczności może skutkować utratą przedłużonej gwarancji.
 6. Przedłużona gwarancja jest przypisana do zarejestrowanego modelu urządzenia na podstawie numeru seryjnego oraz daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu.
 7. Certyfikat przedłużonej gwarancji na produkty z serii Candy RapidO uprawnia do darmowego przeglądu technicznego realizowanego po 12 miesiącach od daty widocznej na dowodzie zakupu. Możliwy czas realizacji przeglądu technicznego upływa po 18 miesiącach od daty widocznej na dowodzie zakupu.
 8. Przegląd techniczny obejmuje poniższe czynności: 
  • Sprawdzenie luzów na łożyskach
  • Sprawdzenie paska przeniesienia napędu
  • Sprawdzenie filtra
  • Uruchomienie programu czyszczenia urządzenia 
 9. Raz zarejestrowany produkt, w związku z Promocją 5 lat gwarancji lub 10 lat gwarancji na silnik inwerterowy nie podlega ponownej rejestracji.
 • 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta  zgodnie z przepisem art. 22 (1) ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121 z późn. zm.), które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Promocji, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 3. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu urządzenia objętego promocją, jako konsument zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji i uzyskania 10 - letniej gwarancji na silnik jest dokonanie rejestracji na stronie gwarancja.candy.pl nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu urządzenia (daty umieszczonej na dowodzie zakupu).
 5. Rejestracja do celów Promocji wymaga podania następujących informacji dotyczących Uczestnika Promocji oraz zakupionego urządzenia:
  • Imię i nazwisko
  • Adres email
  • Data zakupu towaru
  • Model i numer seryjny zakupionego urządzenia
  • Kwota zakupu 
  • Miejsce zakupu 
 6. Po dokonaniu poprawnej rejestracji dla celów Promocji Uczestnik otrzyma zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany podczas rejestracji adres email Certyfikat uprawniający do 10 - letniej gwarancji, w postaci dokumentu w formacie pliku PDF. Certyfikat ten wraz z dowodem zakupu jest wymagany przy zgłoszeniu reklamacji w celu skorzystania z objętej gwarancją bezpłatnej naprawy serwisowej.
 • 4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Candy Hoover Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz po upływie 14. dni po upływie okresu gwarancyjnego.  O zachowaniu terminu składania  reklamacji decyduje data   stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.gwarancja.candy.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do weryfikacji zgłoszenia w terminie do 31 dni od dnia zgłoszenia. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.
 7. Termin zakończenie Promocji zostanie zakomunikowany przez organizatora na stronie internetowej www.gwarancja.candy.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

CANDY HOOVER POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, Polska Tel.: +48224390586; NIP: 526-10-49-284Nr konta: 96 1050 0086 1000 0090 3012 0647 - ING Bank Śląski S.A. Nr KRS: 0000141545 - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Kapitał zakładowy: 500 000 PLN www.candy.pl - e-mail: candy@candy.pl - www.hoover.pl 

Przejdź do strony aktywacji