Garantibevis

Klage. For alle produkter gjelder den klagerett som gjelder i Norge for private kjøp for en familie. Retten til å klage gjelder derfor ikke for kommersiell bruk eller flere familier, kollektiver eller lignende. Lagre kjøpskvittering som dokumentasjon. Feil må rettes av en autorisert tekniker utpekt av Candy. Reklamasjon gjelder ikke ved feil bruk eller forsømmelse av produktet, heller ikke ved feil installasjon eller feilmontering. Vi forbeholder oss retten til å ta betalt for faste utgifter som er en følge av de nevnte feilene. Ta kontakt med Hvordan bestille service. Kontakt din Candy-forhandler, som vil ordne service fra det landsdekkende servicenettverkets autoriserte lokale Candy-servicesenter.