Garantijos Sąlygos

1. Garantija galioja Baltijos šalyse 24 mėnesių laikotarpiui nuo Candy ir Hoover prekių įsigijimo datos, išskyrus akumuliatorius ir baterijas , kuriems Garantas suteikia 6 mėnesių garantinį laikotarpį. Į Garantiją turi teisę fizinis asmuo, vadinamas Klientu, kuris įsigijo prekes tokiam naudojimui, kuris nėra tiesiogiai susijęs su jo verslo ar profesine veikla.

2. Per garantinį laikotarpį atskleisti gedimai, atsiradę dėl gamintojo kaltės ir dėl kurių tampa neįmanoma naudoti prietaisą, bus pašalinti nemokamai artimiausioje serviso įmonėje. Remontas bus atliekamas kaip galima greičiau, bet ne daugiau kaip per 30 darbo dienų nuo datos, kai serviso įmonei būna paduota reklamacijos paraiška.

a) nedidelį prietaisai, pavyzdžiui: dulkių siurbliai, gariniai lygintuvai, mikrobangų krosnelės, garo plaušinės šluotos ir t.t. į gamyklą turėtų būti pristatyti Kliento, kartu su garantine kortele ir pirkimo įrodymu.

b) dideli prietaisai neturi būti pristatomi į serviso dirbtuves. Tokie prietaisai turi būti suremontuoti pas Klientą abipusiai sutartą dieną (turint pirkimo įrodymą ir garantinį taloną). Jei remontas turi būti atliktas paslaugų teikimo įmonėje, tai prietaisą į remonto vietą nusiveža tos įmonės atstovas.

3. Remontas ar detalių pakeitimas garantinio laikotarpio nepailgina.

4. Klientas praranda pagal garantiją suteiktas teises, jei per du mėnesius nuo atitinkamo gedimo pastebėjimo apie tai neinformuoja Garanto.

5. Klientas turi teisę pasikeisti įrangą į naują, jei nustatyta, kad remonto įmonėje yra nepašalinamas gamyklos defektas (tam yra reikalingas paslaugų teikimo organizacijos sutikimas).

6. Keitimas bus atliktas pardavimo vietoje, kurioje produktas buvo įsigytas, arba per įgaliotą vietinį serviso paslaugų teikėją. Pagal čia pirmiau nurodytas nuostatas grąžinamas įrenginys turi būti pilnai sukomplektuotas, panaudoti originalūs blokavimo užraktai pervežim ui, pateikiamas kartu su garantijos kortele, instrukcijomis ir pirkimo įrodymu – kitaip pretenzijos dėl garantijos gali būti nepriimtos,

7. Įrenginys skirtas naudoti pagal instrukcijas, vien tik privačiame individualiame namų ūkyje. Garantas neatsako už defektus, kurie atsiranda dėl netinkamo laikymo ar naudojimo, arba kaip neįgaliotų asmenų atlikto remonto ir / ar pakeitimų rezultatas.

8. Garantija neapima:

a) mechaninių ir cheminės prigimties pažeidimų, pvz. įbrėžimų ar sunkiai pašalinamų dėmių, nusitrynusių užrašų, ženklų ir pan.

b) saugiklių, elektros lempučių, jungiklių, mygtukų, plastikinių, emalio, stiklo ir gumos detalių

c) žalos, atsiradusios dėl netinkamo arba nesuderinamo su montavimo ir priežiūros instrukcijomis naudojimo ir saugaus laikymo, taip pat žalos ir defektų, atsirandančių dėl netinkamų medžiagų naudojimo, pavyzdžiui, skalbimo miltelių ir ploviklių, regeneravimo druskos, balinimo, valymo ir priežiūros medžiagų, maišelių, filtrų dulkių siurbliams, ir t,t.

d) pagalbinės įrangos – normaliai susidėvėjančių medžiagų, taip pat vamzdžių, išorinių purkštukų, šepečių, filtrų ir pan.

e) po pardavimo atsiradusios žalos dėl eismo nelaimių arba kitų įvykių, dėl kurių nėra atsakingi nei pardavėjas, nei Garantas: pvz., transportavimo žalos, mechaninių pažeidimų, išorinės jėgos padarytos žalos, pavyzdžiui, dėl elektros smūgių, žaibo ir kt., kaip antai: gaisro, potvynio, cheminės medžiagos poveikio, netinkamos ventiliacijos ir kita ko, kas nėra Garanto kontroliuojama.

9. Garantiniai įsipareigojimai neapima veiklos, kurią laikydamasis instrukcijos turėtų daryti klientas, pvz. pašalinti apsauginius pervežimo užraktus, instaliuoti prietaiso įrangą, paruošti elektros montažą, patikrinti ir kt.

10. Montavimo įrangos,  reikalaujančios specialaus prijungimo prie elektros energijos ar dujų maitinimo, pavyzdžiui – elektrinės, dujinės viryklės, keraminės plokštės ir pan., kurią gali instaliuoti vien tiktai atitinkamus leidimus turintys specialistai. Elektros grandinės laidų ar dujų prijungimas, elektros ir dujų nuotėkių apsaugos veiksmingumo patikrinimas įdiegus įrenginį turi būti patvirtinti garantijos kortelėje, kitokiu atveju ji bus negaliojanti. Šie darbai yra apmokami, kaip už atskiras paslaugas.

11. Garantija galioja tik su pirkimo įrodymu, atsižvelgiant į sąskaitą-faktūrą, kasos kvitą arba pirkimo išsimokėtinai sutarties formoje nurodytą pilną gaminio pavadinimą. PASTABA: dėl prekės ženklo plokštėlės pašalinimo nuo prietaiso ar jos sugadinimo garantija gali būti pripažinta negaliojančia.

12. Remontu nelaikomi instrukcijose numatyti veikimo sureguliavimo darbai ir veiksmai, taip pat šaldytuvų durų atvėrimo krypties pakeitimas.

13. Garantija parduotai vartojimo prekei neatmeta, neapriboja ir nesustabdo Pirkėjo teisių, kylančių dėl prekės neatitikimo pagal sutartį.