Наразі акції доступні в Україні:

 • Безплатне обслуговування протягом 10 років
 • Безплатне обслуговування протягом 3 років

 

Безплатне обслуговування протягом 10 років

 1. Умови проведення Акції

 

1.1. Акція («Додаткове безплатне сервісне обслуговування») розповсюджується на інверторні двигуни в наступних моделях пральних машин (далі по тексту - товар або техніка) торгової марки Candy:

 

№           Артикул              Модель               Торгова Марка

1             31010471           CS4 127TXME/1-S           Candy

2             31011191           CS4 127TXME/2-S           Candy

3             31010557           CSWS596TWMCE/1-S   Candy

4             31800953           CBWO 49TWME-S          Candy

5             31800947           CBDO485TWME/1-S      Candy

6             31008117           GVSW45485TWHC/5S  Candy

7             31010380           ROW 4964DWME/1-S   Candy

8             31008896           ROW 4964DXH\1-S        Candy

9             31008962           ROW 4964DXHS\1-S      Candy

10          31010385           ROW4856DWMCE/1-S Candy

11          31009493           ROW 4856DHC/1-S        Candy

12          31008961           ROW 4854DXHS\1-S      Candy

13          31011082           ROW4 2644DWME-S     Candy

14          31009527           RO15116DWHC7/1-S    Candy

15          31010571           RO14116DWMCE-S        Candy

16          31010359           RO 1496DWME/1-S       Candy

17          31008930           RO 1496DXHC5/1-S       Candy

18          31010420           RO1484DWMCRE/1-S   Candy

19          31010360           RO 1486DWMCE/1-S    Candy

20          31008929           RO 1486DXHC5\1-S       Candy

21          31008901           RO 1284DXH5\1-S          Candy

22          31010361           RO 1284DWMCE/1-S    Candy

23          31010344           RO 1284DWME/1-S       Candy

24          31008894           RO4 1274DXH5\1-S       Candy

25          31010953           RO41276DWMCRE-S     Candy

26          31010363           RO4 1274DWME/1-S     Candy

27          31010534           RO41274DWMCE/1-S   Candy

28          31011275           NSO 148WM/1-S            Candy

29          31011272           RO 1284DXH5\1-S          Candy

30          31018760           RCSS 128HMC-S              Candy

 

1.2. Акція діє з 09.11.2020 року по 31.12.2023 року по всій території України крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області та Автономної Республіки Крим.

 

1.3. Організатором акції та особою яка здійснює реєстрацію учасників Акції, відповідальною особою за прийняття претензій є Товариство з обмеженою відповідальністю «Канді Гувер Україна», Юридична та поштова адреса: 02081 м. Київ, вул.. Анни Ахматової 46.

 

1.4. Кожен покупець техніки, яка вказана в п. 1.1. Правил, який придбав техніку в період з 09.11.2020 р. по 31.12.2023 р., за умов дотримання цих правил Акції окрім передбаченого гарантійного обслуговування техніки може отримати додатково 9 (дев’ять) років безплатного сервісного обслуговування на інверторні двигуни до техніки, що вказана в п.1.1. Правил, при дотриманні покупцем умов проведення Акції, правил експлуатації техніки описаних в гарантійному талоні та інструкції з експлуатації.

 

1.5. Для цілей проведення цієї Акції, 10 років безплатного сервісного обслуговування включають в себе:

 • безплатне усунення несправності;
 • безплатну роботу спеціаліста;
 • безплатну заміну запасних частин техніки.

У випадку необхідності доставки товару до сервісного центру обслуговування, витрати на таку доставку покладаються на покупця – учасника Акції.

 

1.6. Акційне обслуговування діє лише за умови реєстрації техніки покупцем, в порядку передбаченому цими правилами, наявності правильно заповненого гарантійного талона і чека. Гарантійний сертифікат/талон повинен бути завірений відтиском печатки продавця.

 

1.7. Умови цієї акції розповсюджуються тільки на техніку, яка вказана в п. 1.1. Правил.

1.8. Безплатне сервісне обслуговування не поширюється та жодним чином не застосовується у випадку механічного пошкодження, чи корозії техніки, які виникають з вини (дії, бездіяльності) покупця (учасника акції).

 

 1. Умови участі в Акції

 

2.1. Учасником акції може бути особа, яка досягла 18 річного віку, має повну цивільну дієздатність, яка придбала акційний товар з списку техніки, що вказаний в п.1.1. цих Правил та виконала умови Акції, передбачені цими Правилами.

 

2.2. Для участі в Акції, особа, яка відповідає критеріям п.2.1. цих Правил та придбала акційний товар зобов’язана протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту придбання товару зареєструвати такий товар через гарячу лінію Організатора за номером 0-800-501-509. Реєстрація техніки здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 години, крім святкових та вихідних днів.

 

2.3. Під час реєстрації товару учасник акції зобов’язаний вказати своє Прізвище, Ім’я, по-батькові, контактний номер телефону (мобільний/стаціонарний), повний серійний номер техніки (16 цифр).

 

2.4. Реєстрація техніки для участі в Акції здійснюється у порядку, вказаному в п.2.2. цих Правил та діє з 09.11.2020 р. по 31.12.2023 р.

 

2.5. Для підтвердження реєстрації участі в Акції, Учасник Акції зобов’язується відправити на адресу електронної пошти mailto:candy@support.ua фото або скан копію чека та гарантійного талону, які підтверджують придбання Учасником Акції відповідної техніки, серійний номер придбаної техніки, з зазначенням прізвища, імені та по-батькові, а також контактного номеру телефону, Учасника акції, протягом строку, який передбачений п.2.2. цих Правил.

 

2.6. У випадку не підтвердження Учасником Акції реєстрації участі в Акції в порядку та в строки, які передбачені п.2.2. цих Правил, Організатор Акції має право відмовити Учаснику в реєстрації участі в Акції.

 

2.7. Після реєстрації техніки для участі в Акції, Організатор Акції або уповноважена ним особа повідомляє учасника Акції про успішну реєстрацію.

 

2.8. З метою уникнення непорозумінь, Організатор Акції має право запитувати копії гарантійного талону/сертифікату, який виданий покупцю продавцем техніки та іншу інформацію, яка необхідна для забезпечення проведення Акції.

 

 1. Політика захисту персональних даних

 

3.1. Учасник Акції при реєстрації техніки надає згоду на використання його персональних даних Організатору акції:

 • Прізвище, Ім’я та По-батькові учасника;
 • Номер мобільного (стаціонарного) телефону учасника;
 • Адресу проживання (у випадку необхідності);
 • Інші персональні дані, які необхідні для проведення Акції.

 

3.2. Організатор Акції використовує персональні дані учасника виключно для проведення Акції

 

3.3. Приймаючи участь в Акції Учасник надає добровільну згоду Організатору Акції на збір, обробку, систематизацію, адаптацію, зберігання та поширення його персональних даних. Учасник акції підтверджує, що ціль та мета збирання його персональних даних йому відома та зрозуміла.

 

3.4. Організатор Акції зобов’язується дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при використанні персональних даних учасників Акції.

 

3.5. Організатор Акції має право передавати персональні дані учасників Акції третім особам виключно в межах необхідності та для проведення Акції.

 

 1. Інші умови Акції

 

4.1. Умови та Правила Акції доступні для необмеженого кола осіб та розміщуються на офіційному сайті Candy, за посиланням https://www.candy-home.com/uk_UA/ на офіційному сайті та в соціальних мережах

 

4.2. Організатор Акції має право змінити Умови та Правила Акції, про що Організатор Акції повідомляє необмежене коло осіб шляхом публікації відповідної інформації, або Правил Акції в новій редакції на офіційному сайті Організатора та у соціальних мережах

 

4.3. Приймаючи участь в Акції покупець техніки (учасник Акції) підтверджує, що з правилами та умовами проведення Акції ознайомлений та зобов’язується дотримуватись їх.

 

4.4. Організатор Акції не несе відповідальності за порушене зобов’язання, якщо порушення виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин, що унеможливлювали виконання Організатором Акції своїх обов’язків. Обов’язок виконання зобов’язання Організатором в такому випадку відтерміновується до закінчення дії форс-мажорних обставин.

 

Безплатне обслуговування протягом 3 років

 

 1. Умови проведення Акції

 

1.1. Акція («Додаткове безкоштовне сервісне обслуговування») на продукцію торгової марки  CandyTM , а саме на: пральні, прально-сушильні та сушильні машини, автономні посудомийні машини та вбудовану техніку – духові шафи, мікрохвильові печі, поверхні, посудомийні машини, пральні та прально-сушильні машини, сушильні машини, холодильники (крім автономних холодильників, морозильних камер, мікрохвильових печей та автономних кухонних плит)  діє  по всій території України в період з 01.01.2021р. до 31.12.2023р. включно.

 

1.2. Організатором акції та особою, яка здійснює реєстрацію учасників Акції, відповідальною особою за прийняття претензій є Товариство з обмеженою відповідальністю «Канді Гувер Україна», юридична та поштова адреса: 02081 м. Київ, вул. Анни Ахматової 46.

 

1.2. Кожен покупець техніки, яка вказана в п. 1.1. Правил, який придбав техніку в період з 01.01.2021р. до 31.12.2023р., за умов дотримання цих правил Акції окрім 12 місячного гарантійного обслуговування техніки може отримати додатково 24 місяці безкоштовного сервісного обслуговування на техніку торгової марки CandyTM.

 

1.3. Акційні місяці безкоштовного сервісного обслуговування можуть бути отримані покупцем техніки CandyTM при дотриманні покупцем умов проведення Акції, правил експлуатації техніки описаних в гарантійному талоні та інструкції з експлуатації. Умови безкоштовного сервісного обслуговування включають в себе:

 • безкоштовне усунення несправності;
 • безкоштовну роботу спеціаліста;
 • безкоштовну заміну запасних частин техніки.

У випадку необхідності доставки товару до сервісного центру обслуговування, витрати на таку доставку покладаються на покупця – учасника Акції.

 

1.4. Акційна гарантія діє лише за умови реєстрації техніки покупцем, в порядку передбаченому цими правилами, наявності правильно заповненого гарантійного талона і чека. Гарантійний сертифікат/талон повинен бути завірений відтиском печатки продавця.

 

1.5. Умови цієї акції не розповсюджується на холодильники, морозильні камери, мікрохвильові печі та автономні кухонні плити CandyTM .

1.6. Безкоштовне сервісне обслуговування не поширюється та жодним чином не застосовується у випадку механічного пошкодження, чи корозії техніки, які виникають з вини (дії, бездіяльності) покупця (учасника акції).

 

 1. Умови участі в Акції

 

2.1. Учасником акції може бути особа, яка досягла 18 річного віку, має повну цивільну дієздатність, яка придбала акційний товар CandyTM та виконала умови Акції, передбачені цими Правилами.

 

2.2. Для участі в Акції, особа, яка відповідає критеріям п.2.1. цих Правил та придбала акційний товар зобов’язана протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту придбання товару зареєструвати такий товар через гарячу лінію Організатора за номером 0-800-501-509. Реєстрація техніки здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 години, крім святкових та вихідних днів.

 

2.3. Під час реєстрації товару учасник акції зобов’язаний вказати своє Прізвище, Ім’я, По-батькові, контактний номер телефону (мобільний/стаціонарний), повний серійний номер техніки (16 цифр).

 

2.4. Реєстрація техніки для участі в Акції здійснюється у порядку, вказаному в п.2.2. цих Правил та діє з 01.01.2021р. до 31.12.2023 р.

 

2.5. Для підтвердження реєстрації участі в Акції, Учасник Акції зобов’язується відправити на адресу електронної пошти mailto:candy@support.ua фото або скан-копію чека та гарантійного талону, які підтверджують придбання Учасником Акції техніки CandyTM, серійний номер придбаної техніки, з зазначенням прізвища, імені та по-батькові, а також контактного номеру телефону, Учасника акції, протягом строку, який передбачений п.2.2. цих Правил.

 

2.6. У випадку не підтвердження Учасником Акції реєстрації участі в Акції в порядку та в строки, які передбачені п.2.2. цих Правил, Організатор Акції має право відмовити Учаснику в реєстрації участі в Акції.

 

2.7. Після реєстрації техніки для участі в Акції, Організатор Акції або уповноважена ним особа повідомляє учасника Акції про успішну реєстрацію.

 

2.8. З метою уникнення непорозумінь, Організатор Акції має право запитувати копії гарантійного талону/сертифікату, який виданий покупцю продавцем техніки та іншу інформацію, яка необхідна для забезпечення проведення Акції.

 

 1. Політика захисту персональних даних

 

3.1. Учасник Акції при реєстрації техніки надає згоду на використання його персональних даних Організатору акції:

 • Прізвище, Ім’я та По-батькові учасника;
 • Номер мобільного (стаціонарного) телефону учасника;
 • Адресу проживання (у випадку необхідності);
 • Інші персональні дані, які необхідні для проведення Акції.

 

3.2. Організатор Акції використовує персональні дані учасника виключно для проведення Акції.

 

3.3. Приймаючи участь в Акції Учасник надає добровільну згоду Організатору Акції на збір, обробку, систематизацію, адаптацію, зберігання та поширення його персональних даних. Учасник акції підтверджує, що ціль та мета збирання його персональних даних йому відома та зрозуміла.

 

3.4. Організатор Акції зобов’язується дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при використанні персональних даних учасників Акції.

 

3.5. Організатор Акції має право передавати персональні дані учасників Акції третім особам виключно в межах необхідності та для проведення Акції.

 

 1. Інші умови Акції

 

4.1. Умови та Правила Акції доступні на офіційному сайті Candy, за посиланням на офіційному сайті Candy https://www.candy-home.com/uk_UA/ та в соціальних мережах.

 

4.2. Організатор Акції має право змінити Умови та Правила Акції, про що Організатор Акції повідомляє необмежене коло осіб шляхом публікації відповідної інформації, або Правил Акції в новій редакції на офіційному сайті Організатора та у соціальних мережах.

 

4.3. Приймаючи участь в Акції покупець техніки торгової марки CandyTM (учасник Акції) підтверджує, що з правилами та умовами проведення Акції ознайомлений та зобов’язується дотримуватись їх.

Дзвоніть зараз