Garantii tingmused

1. Garantii on kehtiv Balti riikides 24 kuud peale Candy või Hooveri toote ostmist, välja arvatud toote elektrivarustuse akud ja patareid, millele kehtib 6-kuuline garantiiperiood. Garantiitingimused kehtivad füüsilisele isikule, edaspidi “Klient”, kes on toote ostnud eratarbimiseks, mis ei ole otseselt seotud tema ameti- või äritegevusega.

2. Toote defekt, mis on põhjustatud tootja süül ja takistab toote kasutamist ning mis ilmneb garantiiperioodi jooksul, parandatakse tasuta lähimas teeninduskohas. Parandused teostatakse lühima võimaliku aja jooksul, mis ei ületa 30 tööpäeva alates teenindusse pöördumisest:

A) Väikesed tooted nagu tolmuimejad, aurutriikrauad, mikrolaineahjud, auruharjad jne. tuleb Kliendil tuua teenindusse koos garantiid tõendava kaardi ja ostu tõendava tšekiga.

B) Suurte toodete puhul pole teenindusse toomine vajalik. Sellised tooted parandatakse Kliendi ruumides varem kokku lepitud kuupäeval ja kellaajal (ostutšeki ja garantiid tõendava kaardi esitamisel). Kui toote parandamine vajab teenindusse transportimist, transpordib tootja esindaja toote teenindusse ja tagasi.

3. Varuosade parandus või asendamine ei pikenda garantiiperioodi.

4. Klient kaotab õiguse garantiile kui ta ei teata toote rikkest garantiiandjat 2 kuu jooksul alates rikke ilmnemisest.

5. Kliendil on õigus toode asendada uuega kui avastatakse kõrvaldamatu tootmisviga (selleks on vajalik volitatud teeninduskeskuse kinnitus).

6. Toote asendamine toimub algse toote müügikohas või kohalikus volitatud teeninduses. Vastavalt eelmainitule peab toode olema valmis, lukustatud transpordiks originaallukkudega ja väljastatud koos garantiikaardi, kasutusjuhendi ja ostu tõendava dokumendiga.

7. Tooted on mõeldud kasutamiseks vastavalt kasutusjuhendile ainult eramajapidamistes. Garantiiandja ei vastuta defektide eest, mis on põhjustatud toote ebasihipärasest kasutamisest ja hoidmisest või parandamisest ja/või muudatustest, mis on tehtud selleks volitamata isikute poolt.

8. Garantii ei kata:

A) Mehhaanilisi ja keemilisi kahjustusi, nagu kriimustused, raskesti eemaldatav mustus, siltide ja märgistuste kulumine;

B) Elektrikaitsmed, elektripirnid, klahvid, nupud, plastikust, emailist, klaasist ja kummist osad;

C) Kahjustused, mis on põhjustatud valest või sobimatust toote installatsioonist või toote hooldustingimustele mitte vastavusest aga ka defektidest, mis on põhjustatud tootega sobimatute tarbekaupade kasutamisest nagu näiteks pesu- ja loputuspulbrid, pesusoolad, loputusained, puhastus- ja säilitusained, kotid, tolmuimeja filtrid;

D) Lisavarustus - materjalid, mis kasutamisel kuluvad ja välised torud, juhtmed, pihustid, harjad, filtrid;

E) Kahjustused, mis ilmnevad peale müüki õnnetuste või muude sündmuste tagajärjel, mille puhul pole garantiiandja või müüja vastutust näiteks: transportimisel tekkinud kahjustused, mehhaanilised kahjustused, kahjustused, mis on põhjustatud välistest jõududest nagu elektri ülepinge, uputus, tulekahju, keemilised ained, ebaõige ventilatsioon ja muud garantiiandja kontrollist väljaspool olevad tingimused;

9. Garantiiandja kohustuste hulka ei kuule tegevused, mis vastavalt kasutusjuhendile peavad olema tehtud Kliendi poolt näiteks: transpordilukkude eemaldamine, toote installatsioon, elektriline installatsioon.

10. Spetsiaalset elektri- või gaasiühendust vajava toote installatsioon näiteks elektripliidid, gaasiahjud on lubatud teostada ainult selleks kvalifitseeritud isikutel. Ühendus- ja kaitsesüsteemide efektiivsus elektrilise installatsiooni või gaasiinstallatsiooni puhul peale toote paigaldust, peab olema kinnitatud garantiikaardil, vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse. Need tööd teostatakse osana tasutud teenusest.

11. Garantii on kehtiv ainult koos ostu tõendava dokumendiga ostutšeki, kassast saadud kviitungi või järelmaksu lepingu, millel on toote täielik nimi, näol. HOIATUS: Kahjustatud või tootelt eemaldatud kaubamärgi plaat võib tähendada garantii kehtivuse kaotamist.

12. Töökontroll ja reguleerimine peale installatsiooni ning külmikute ukse avanemise suuna muutmist ei loeta parandustegevuste hulka.

13. Garantii müüdud tarbekaupadele ei välista, limiteeri või peata ostja õigusi, mis tulenevad kauba mittevastavusest ostulepingule.